Ons advocatenkantoor in Spanje en team economen ontmoet vaak heel wat personen, bedrijven of zelfstandigen die deel van hun professionele functies in het buitenland uitvoeren. Deze business trips gaan vaak gepaard met facturen met BTW die in buitenlandse belastingkantoren werden betaald. Bent u ondernemer of zelfstandige en u heeft kosten gemaakt buiten Spanje in verband met uw professionele activiteit, zoals logies of transport, dan kan deze blog heel interessant voor u zijn.

belasting costa del sol

Hoe kunt u de teruggave van de BTW vorderen van facturen afgegeven door bedrijven van de Europese Unie?

De BTW betaald in het buitenland kan niet worden afgetrokken in de aangifte van de inkomensbelasting. Toch kan de ondernemer of zelfstandige de teruggave verzoeken via het formulier model 360, mits de teruggave van de BTW betaald voor de import van goederen of diensten afkomstig is van een lidstaat van de Europese Unie.

In het geval van landen buiten de Europese Unie, zijn er bepaalde landen die een akkoord hebben onder elkaar, zoals onder andere Israël, Noorwegen, Canada, Zwitserland, Monaco o Japan. In deze gevallen kan de BTW worden gevorderd maar met bepaalde beperkingen.

 

Hoe en wanneer moet model 360 worden ingediend?

Bij het indienen van model 360 moet u ermee rekening houden:

  1. De aanvraag moet op telematische wijze worden ingediend, via de website van de Spaanse Belastingdienst (AEAT) die de teruggave in behandeling zal nemen. U moet zich daarvoor registeren op de website en ook bij de DHE (Geautoriseerde Email Adres), uitgezonderd indien u volmacht geeft aan een vertegenwoordiger.
  2. Op het aanvraagformulier moet u de gegevens invullen van de leveranciers, van de factuur, en moet een kopie van de facturen bijvoegen waarvoor u BTW in het buitenland heeft betaald.
  3. Er is een minimumbedrag. Hoe vaak je dit formulier moet indienen hangt namelijk af van het bedrag dat u terugvordert. Vanaf 400 € doet u het verzoek iedere drie maanden en vanaf 50 € jaarlijks.
  4. Wat betreft de periodes om het model 360 in te dienen, kunnen deze worden ingediend op de dag nadat het trimester of het jaar is beëindigd. De termijn eindigt op 30 september van het jaar na de desbetreffende factuur.

Wenst u meer informatie of heeft u eender welke vraag in verband met deze kwestie, dan kan Welex u met genoegen bijstaan. Haar team deskundige advocaten, boekhouders en fiscaal adviseurs staat voor u klaar.