Rechtszaak advocaat in Marbella

Hopelijk komt het er nooit van, maar het kan toch een keer gebeuren dat u in uw professionele carrière te maken krijgt met kredieten in Spanje die onmogelijk zijn te innen.

 
Allereerst moet verduidelijkt worden wat precies met een oninbaar krediet wordt bedoeld, of met andere woorden, een krediet dat onmogelijk kan worden geïnd.

 
Wanneer wordt een krediet in Spanje als een oninbaar krediet beschouwd?
De kredieten die geheel of gedeeltelijk beschouwd worden als oninbaar zijn diegene die aan de volgende voorwaarden voldoen:Rechtszaak advocaat in Marbella

1- Er moet een jaar verstreken zijn sinds de belasting op het krediet betaald moest worden, voldaan werd zonder dat het krediet geheel of gedeeltelijk werd betaald.

2- Dat deze omstandigheid, dat wil zeggen, de niet-betaling, werd vermeld in het Registerboek vereist voor deze belasting.

3- Indien de kandidaat van de procedure in kwestie handelt als ondernemer of zelfstandige of, bij gebreke daaraan, dat de belastbare grondslag (btw niet inbegrepen) hoger ligt dan 300€.

4- Dat de belastingbetaler van de procedure de betaling van het krediet heeft gevorderd via een gerechtelijke procedure of dat de betaling werd vereist via de notaris.

De wijziging moet geschieden binnen een maximumtermijn van drie maanden na het einde van de periode van een jaar, zoals hierboven vermeld. Dit moet ook in de voorziene periode worden meegedeeld aan de Spaanse Belastingdienst.

Nadat de betreffende vermindering werd uitgevoerd van de belastbare grondslag, kan deze niet meer worden verhoogd, zelfs niet wanneer de belastingbetaler de betaling daarna geheel of gedeeltelijk heeft ontvangen op voorwaarde dat de ontvanger niet handelt als zelfstandige of als ondernemer.

 

Bij eender welke vraag of twijfel over het vorderen van een krediet in Spanje, of het nu gaat om inbare of oninbare krediete, kunt u contact opnemen met Welex. Welex heeft een team advocaten die zijn gespecialiseerd in Spaanse rechtszaken. Onze dienstverlening is persoonlijk en transparant en zo goed mogelijk aangepast aan de behoefte van de cliënt. Welex, uw Nederlandssprekende rechtszaak advocaat en econoom onder één dak! Neem vandaag nog contact op met ons adcovatenkantoor in Marbella