Wenst u uw woning in Spanje te verkopen? Hieronder vindt u een paar adviezen waarmee u rekening moet houden bij het verkopen van uw woning in Spanje:

 

De gepaste prijs vastleggen. Een goede verkoopprijs bepalen voor uw woning kan moeilijk zijn. In de Spaanse vastgoedmarkt zijn gespecialiseerde professionals die, afhankelijk van verschillende factoren (oppervlakte, aantal kamers, verkeer, groene zones, lasten over het onroerend goed etcetera) de juiste prijs voor uw woning kunnen vaststellen. Houd er rekening mee dat u voor diensten van dit soort professionals een commissie betaalt voor hun werk. Die kan oplopen tot 5% van de waarde van het onroerend goed. U moet zelf nagaan of het de moeite waard is om uw woning zelf te verkopen of deze professionals in te schakelen.

 

Bereid uw woning in Spanje voor op bezoeken van potentiële kopers. Zodra u de prijs hebt afgesproken waarvoor u uw woning wilt verkopen, moet u uw huis voorbereiden op bezoeken van toekomstige kopers. U dient ook te beslissen of u uw woning geheel of gedeeltelijk gemeubileerd wilt verkopen of dat u het ongemeubileerd wilt verkopen.

selling a property in Spain

Zorg dat u de juiste documentatie voor handen heeft. Nadat de verkoopprijs met de koper is overeengekomen, houd er dan rekening mee dat u als verkoper de woning vrij van lasten moet verkopen en zonder achterstallige betalingen in belastingen of openstaande bedragen bij nutsvoorzieningen. Normaal gesproken zijn de documenten die u nodig heeft als volgt:

  1. Kopie van het eigendomsbewijs van het Spaanse vastgoed.
  2. Een ‘nota simple’, een uittreksel uit het eigendomsregister waarin kort de staat van lasten staat beschreven over het onroerend goed.
  3. Energie-efficiëntiecertificaat.
  4. Certificaat van de Vereniging van Eigenaren waar het onroerend goed zich bevindt, waarin wordt bevestigd dat de gewone en buitengewone bijdragen betaald zijn en er dus geen achterstallige betalingen zijn tot op de datum van de notariële koopakte.
  5. Bewijs dat er geen achterstallige betalingen zijn in de onroerende zaakbelasting (IBI).
  6. Het is mogelijk dat de koper ook een kopie van de Vergunning van eerste Bewoning aanvraagt, ter bewijs dat de woning of complex (gebouw, villa’s …) is gebouwd in overeenstemming met de bouwvergunning en het uitvoeringsproject van de architect.
  7. Het is mogelijk dat doordat het gebouw of complex heel lang geleden werd gebouwd of omdat de Vergunning van eerste Bewoning nooit werd afgegeven door de overeenkomstige instantie, deze dus niet beschikbaar is. In zo’n geval kan de kopende partij een door de bevoegde gemeenteraad afgegeven certificaat aanvragen waarin wordt bevestigd dat er geen sanctieprocedure bestaat tegen de woning om deze in de originele staat te herstellen.

 

Annulering van hypotheek in Spanje. Als er nog een hypotheek rust op de woning, dient u deze voorafgaande door te halen bij het eigendomsregister. Voor deze doorhaling moet de vertegenwoordiger van de bank of de instelling die de hypothecaire lening heeft verstrekt, verschijnen ten overstaan van een notaris en een akte van doorhaling van de hypotheek ondertekenen. Dit betekent dat u voordien het openstaande bedrag van de hypothecaire lening heeft afgelost. Het is gebruikelijk dat deze akte van doorhaling van de hypotheek wordt ondertekend op dezelfde dag als de notariële koopakte, in een nummer dat net voorafgaat aan deze koopakte. In deze gevallen moet u vooraf met uw bank regelen dat er een vertegenwoordiger van de bank naar het notariskantoor gaat die dag om de doorhaling te ondertekenen.

 

Kosten. Normaal gesproken worden de kosten en belastingen bij de aan- en verkoop van een eigendom betaald door de koper, met uitzondering van de gemeentelijke Plusvalia-belasting, die door de verkoper wordt betaald.

 

De verkopers zijn niet-residenten in Spanje zonder permanente vestiging. Wanneer dat zo is, zal de kopende partij 3% inhouden van de verkoopprijs hetgeen overeenstemt met de inkomstenbelasting voor niet-residenten. Dit bedrag zal daarna door de verkoper worden gecompenseerd: ofwel moet hij nog bijbetalen ofwel ontvangt hij daarvan nog een bedrag terug.
Voor u als verkoper kan bovenstaande wellicht heel complex lijken om uw woning te verkopen. Zodoende is het raadzaam om contact op te nemen met de juiste professionals om verrassingen in de toekomst te voorkomen.

We nodigen u uit om contact op te nemen met Welex om u te adviseren over alle procedures bij de verkoop van een woning in Spanje.

Welex, uw professionele advocatenkantoor in Marbella.