Door WeLex, uw advocaat in Marbella, Spanje.

Soms gebeurt het dat buitenlandse cliënten contact opnemen met ons advocatenkantoor in Marbella om een kopie op te vragen van het ‘koopcontract’ van hun woning of van hun Spaanse testament, zonder dat ze echt beseffen wat ze vragen. Dit komt doordat ze een onderhands document niet onderscheiden van een openbaar document.

 

Wanneer een buitenlandse cliënt naar Spanje komt om een ​​huis te kopen, is het heel vaak zo dat voorafgaande aan de ondertekening van de notariële akte een prive-koopovereenkomst wordt ondertekend. Dit gebeurt in veel gevallen op het kantoor van de advocaten die de verkopende en de kopende partij vertegenwoordigen.

 

In deze post gaan we in op de documenten die in Spanje meestal voor een notaris worden ondertekend en de varianten op deze documenten.

 

Minuut

 

Het eerste document dat partijen ondertekenen voor een notaris is de ‘minuut’. Dit ambtelijk stuk bevat de vrijwel vastgestelde versie van het document en de handtekening van alle partijen én die van de notaris. De notaris houdt dit bij op zijn kantoor in zijn protocol. In geval van invaliditeit of overlijden van deze notaris komt de minuut onder de bewaring van de notaris die zijn plaats overneemt overeenkomstig de Spaanse wet.

 

Van deze minuut, zal de notaris in Spanje voor de betrokken partijen een gewaarmerkte kopie maken waarop de handtekening van de partijen (die wel op de minuut staan) niet staan. Dit gewaarmerkte exemplaar wordt afgegeven op gezegeld papier. Dit zijn officiële folio’s bestemd voor notariële documenten. Elk folio is naar behoren genummerd en is uniek, waarmee dus elke gewaarmerkte kopie van een akte op zijn beurt ook weer uniek is.

 

De gewaarmerkte kopie kan geheel of gedeeltelijk zijn, afhankelijk van het feit of de kopie wordt afgegeven in zijn geheel (als letterlijke weergave van de minuut) of gedeeltelijk (zonder alle elementen of stukken die in de minuut worden opgenomen). In beide gevallen zijn de kopieën gewaarmerkt door de notaris.

 

De gewaarmerkte kopieën kunnen op hun beurt worden afgegeven op papier of middels een digitale kopie. De gewaarmerkte kopie op papier zal de handtekening van de notaris en de officiële zegels bevatten. Het elektronische exemplaar van de eigendomstitel wordt door de notaris gebruikt om met andere openbare instellingen en registers te communiceren.

 

De belanghebbende kan de gewaarmerkte kopie verzoeken als uitvoerende titel of niet, om bij de rechtbanken te gebruiken.

 

Naast gewaarmerkte kopieën kan de notaris ‘gewone kopieën’ afgeven op notarieel papier (hoewel veel notarissen gewoon papier gebruiken) en waarvan de functie louter informatief is, zonder de geldigheid van een gewaarmerkte kopie. Gewone kopieën worden gewoonlijk gebruikt om bij de vereffening van de belastingen te voegen, of om bepaalde nutsvoorzieningen zoals elektriciteit, water en gas aan te sluiten in verband met een nieuwe woning.

 

Er is een speciale veronderstelling wanneer het over testamenten gaat. Als u in Spanje een testament doet verlijden, zult u, eenmaal getekend, een gewone kopie ontvangen. Het originele testament in Spanje blijft in het protocol van de notaris en gewaarmerkte kopieën ervan worden niet afgegeven. De notaris die het testament ondertekent, zal dit meedelen aan het Centraal Testamentenregister.

 

Heeft u advies nodig? Vertel ons wat u nodig heeft en wij staan u met plezier bij in al uw juridische, arbeidsgerelateerde, fiscale of mercantiele kwesties.

 

Bij Welex, uw Nederlandstalige advocatenkantoor in Marbella, wordt u bijgestaan door een multidisciplinair en meertalig team van advocaten, economen, boekhouders en arbeidsdeskundigen.

 

Onder de diensten van dit advocatenkantoor en team van economen in Marbella lichten we graag de volgende uit:

 

 

Neem vandaag nog contact op met Welex, ons advocatenkantoor en team van economen in Marbella, Málaga voor al uw juridische en fiscale kwesties!