btw in SpanjeWelex, uw Nederlandstalige accountant in Marbella.

De fiscale behandeling van de btw (IVA in het Spaans) in Spanje en de regelgeving daaromtrent is een van de meest complexe binnen het Spaanse belastingstelsel. Daarom komen er bij veel ondernemers of zelfstandigen vragen op wanneer ze hun driemaandelijkse btw-aangifte indienen. Welke kosten – de zogenoemde ‘bijzondere’ kosten, zijn nu wel en niet aftrekbaar? En zijn ze aftrekbaar, is dat dan voor 100 procent, zoals bij benzine, of slechts voor een deel van het bedrag?

Allereerst moeten we kijken wat de eisen zijn om te weten of de BTW in Spanje van een factuur al dan niet in mindering kan worden gebracht:

  • De kosten moeten verband houden met de economische activiteit die het bedrijf of de zelfstandige uitoefent. Zo worden deze kosten onderscheiden van de privékosten, zelfs wanneer deze worden betaald met een bankpas van het bedrijf. Het gaat dan bijvoorbeeld om reiskosten. Deze zijn fiscaal aftrekbaar indien de reis beroepshalve werd gemaakt.
  • De kosten moeten naar behoren bewezen worden, zoals met originele facturen of andere documenten.
  • De kosten moeten geregistreerd worden in de boekhouding, die de belastingbetalers verplicht moeten bijhouden tijdens het uitoefenen van hun economische activiteit.

Hierbij is het verstandig voorzichtig te zijn en logisch na te denken als u bepaalde kosten zoals de auto wilt indienen als aftrekbare kosten.

Indien de auto volledig wordt gebruikt voor de economische activiteit in Spanje, zoals bijvoorbeeld het geval is bij distributeurs, transporteurs, taxichauffeurs, rijscholen, etc. dan kan de btw voorbelasting volledig in mindering worden gebracht, alsook de daarbij behorende kosten zoals benzine, herstelkosten en onderdelen.

In het algemeen wordt aangenomen dat een auto ook voor privégebruik wordt aangewend. Daarom aanvaard de belastingdienst dat 50% van de btw wordt toegestaan. Niettemin kan de belastingbetaler zichzelf een hoger percentage toekennen op voorwaarde dat hij aan de belastingdienst kan bewijzen dat de auto voor zijn of haar economische activiteit werd gebruikt.

Voor eender welke twijfel over de belasting over de toegevoegde waarde in Spanje (btw in Spanje) of andere  juridische kwesties, kunt u altijd contact opnemen met Welex. Hier staat een multidisciplinair team van belastingadviseurs en boekhouders voor uw klaar. Zij zijn gespecialiseerd in jurisprudentie, fiscaliteit en boekhouding.

Welex, uw Nederlandssprekende advocaat en accountant in Marbella onder één dak!