Inheritance tax in SpainDe Spaanse regio Andalusië heeft een interessante wijziging doorgevoerd in de toepassing van de verlaging voor echtgenoot en directe familieleden van een nalatenschap. Nieuwe wetgeving rond de Spaanse erfbelasting in Andalusië ging op 1 januari 2017 van kracht.

 

Zodoende is er een verlaging van toepassing van de te betalen erfenisbelasting voor echtgenoten en directe familieleden over een nalatenschap, zonder dat die verlaging andere kortingen die van toepassing zouden kunnen zijn  beïnvloedt. Dit als de erfgenamen aan de volgende vereisten voldoen:

 

  1. Dat ze directe familieleden zijn van groepen I en II, te weten nakomelingen, adoptiekinderen en echtgenoten.

 

  1. Dat de waarde van de geërfde goederen per erfgenaam niet de 250.000 euro overstijgt (voor de wetswijziging bedroeg deze belastinggrond 175.000 euro)

 

  1. Dat het reeds bestaande vermogen niet groter is dan 402.678,11 euro.

 

  1. Dat de begunstigden van levensverzekeringspolissen zijn inbegrepen.

 

De gewijzigde wet corrigeert eveneens dat wat werd omschreven als een ‘jump error’: in gevallen waar het vermogen groter was dan 175.000 euro  (bijvoorbeeld 180.000 euro) moesten de erfgenamen de belasting afdragen voor de volledige waarde van de erfenis (180.000 euro en niet enkel van het bedrag waarmee die grens was overschreden).

 

Met de wetswijziging is het zo dat wanneer de waarde van de erfenis tussen 250.000 en 350.000 euro ligt, er een vermindering van 200.000 euro van toepassing is, zodat de erfgenamen enkel worden belast voor het bedrag waarmee die 200.000 euro wordt overschreden.

 

Bijvoorbeeld als een kind van zijn vader een erfenis ontvangt ter waarde van 295.000 euro wordt deze belast voor 95.000 euro.

 

De wijziging geldt ook voor gevallen van verwerving van goederen en of rechten op goederen als gevolg van de erfenis of elke andere opvolgingstitel als de overledene resident is geweest in een lidstaat van de Europese Unie, krachtens de uitspraak van het Europees Hof van Justitie 3 september 2014, zaak C-127/12.

 

Aarzel niet om bij twijfels aangaande het onderwerp erfenissen en nalatenschappen in Spanje contact op te nemen met onze erfrechtspecialisten. Ook voor elke andere juridische of fiscale kwestie kunt u terecht bij Welex, uw Nederlandstalige advocatenkantoor in Spanje.