Heeft u zich ooit afgevraagd of het noodzakelijk is om de huurprijs te taxeren in transacties tussen gelieerde partijen in Spanje? Het antwoord is ja, en bij Welex, uw advocatenkantoor en belastingadviseurs in Spanje, willen wij u uitleggen waarom dit zo belangrijk is.

Waarom is een Taxatie Nodig?

Wanneer u een eigendom verhuurt van uw eigen bedrijf, is het cruciaal om ervoor te zorgen dat de overeengekomen waarde overeenkomt met de marktwaarde. Dit voldoet niet alleen aan de Spaanse wetgeving, maar voorkomt ook mogelijke aanpassingen door de belastingautoriteiten. Kortom, een nauwkeurige en professionele taxatie beschermt u en zorgt ervoor dat alles in orde is.

Wetgeving en Regels in Spanje

Om u wat context te geven, het Koninklijk Besluit 634/2015, dat het Reglement voor de Vennootschapsbelasting in Spanje goedkeurt, stelt in artikel 17 duidelijk de noodzaak vast om de marktwaarde te bepalen in transacties tussen gelieerde partijen. Deze vergelijkbaarheidsanalyse met soortgelijke transacties tussen onafhankelijke entiteiten is fundamenteel. Het zorgt ervoor dat de overeengekomen prijs het arm’s length-principe respecteert.

Artikel 17: Bepaling van de marktwaarde van transacties tussen gelieerde partijen: vergelijkbaarheidsanalyse

Spaanse Jurisprudentie

De Spaanse jurisprudentie benadrukt ook het belang van taxatie. Bijvoorbeeld, het vonnis van het Hooggerechtshof van de Gemeenschap van Madrid nr. 552/2023 stelt de belastingautoriteiten in staat om de waarde van transacties tussen gelieerde partijen te controleren en aan te passen om ervoor te zorgen dat ze worden gewaardeerd tegen de normale marktprijs. Dit kan in bepaalde gevallen de noodzaak van een taxatie omvatten.

“De belastingautoriteiten kunnen controleren of de transacties die zijn uitgevoerd tussen gelieerde personen of entiteiten zijn gewaardeerd tegen hun normale marktwaarde en zullen indien nodig de waardeaanpassingen doorvoeren.”

Administratieve Besluiten in Spanje

Evenzo benadrukt de administratieve doctrine in Spanje, zoals de Bindende Consultatie nr. V0746-24 van de Algemene Directie Belastingen, het belang van het waarderen van activa in transacties tussen gelieerde partijen tegen hun marktwaarde. Dit suggereert dat het uitvoeren van een taxatie essentieel is om deze waarde te bepalen.

“De marktwaarde wordt begrepen als de waarde die zou zijn overeengekomen tussen onafhankelijke partijen, waarbij het gebruik van een van de methoden zoals voorzien in artikel 18.4 van deze wet wordt toegestaan.”

Gevolgen en Beperkingen

Hoewel een taxatie over het algemeen noodzakelijk is om te voldoen aan de fiscale regelgeving in transacties tussen gelieerde partijen, is het belangrijk om te overwegen dat methodologieën en nauwkeurigheid kunnen variëren afhankelijk van het type transactie en de betrokken activa. Bovendien kunnen administratieve en gerechtelijke beslissingen van invloed zijn op hoe deze regels in specifieke gevallen worden toegepast.

Bij Welex staan wij klaar om u te helpen met al uw fiscale en boekhoudkundige vragen. Wij zijn experts in dit gebied.

Wilt u meer lezen over boekhouding in Spanje? Bezoek onze blog!

https://www.welex.es/nl/category/belasting-in-spanje/

Aarzel niet om contact met ons op te nemen voor professioneel advies en om ervoor te zorgen dat al uw transacties voldoen aan de geldende regelgeving.