Welex, uw accountant en belastingadvieskantoor in Marbella, vertelt u graag iets over wat men in Spanje onder ‘holdingbedrijven’ verstaat en over bedrijven die economische activiteiten uitoefenen.

We herinneren u ook aan de belastingtarieven en vrijstellingen van de vennootschapsbelasting in Spanje.

Wanneer verricht een bedrijf in Spanje economische activiteiten?

Een Spaanse onderneming verricht economische activiteiten wanneer er sprake is van eigen beheer van productiemiddelen en/of menselijke hulpbronnen om goederen of diensten te produceren of te distribueren.

In het geval van verhuur van onroerend goed is er ook sprake van economische activiteiten wanneer gebruik wordt gemaakt van de diensten van een persoon die op basis van een algemene en voltijdse arbeidsovereenkomst is tewerkgesteld.

Lees meer……….