Bent U uw Spaanse nationaliteit kwijt en wilt U weten of U deze kunt terugkrijgen?

Wanhoop dan niet. In Spanje zijn er situaties waarin u uw Spaanse nationaliteit kunt terugkrijgen. Vanuit Welex, advocaten en accountants in Marbella informeren wij U.

Zoals U heeft kunnen lezen in andere articles in onze blog, stelt het Spaanse rechtssysteem de vereisten vast voor het verkrijgen van de Spaanse nationaliteit. Het stelt echter ook een reeks situaties vast waarin, in overeenstemming met de wet, deze nationaliteit kan worden verloren. Bijgevolg kan een persoon die de Spaanse nationaliteit heeft verworven, of spanjaarden van oorsprong die er afstand van hebben gedaan, een aanvraag indienen om de Spaanse nationaliteit terug te krijgen door middel van een overheids procedure voor de terugvordering van de nationaliteit.

Daartoe moet de belanghebbende voldoen aan een reeks vereisten die in het Burgerlijk Wetboek zijn opgenomen. In artikel 26 wordt de nodige informatie verstrekt.

 

Het is mogelijk de Spaanse nationaliteit terug te krijgen door aan de volgende vereisten te voldoen:

  1. Een wettig ingezetene in Spanje zijn. Deze eis geldt niet voor emigranten of kinderen van emigranten. In andere gevallen kan de Minister van Justitie in uitzonderlijke omstandigheden ontheffing van deze eis verlenen.
  1. Ten overstaan van de ambtenaar van de burgerlijke stand verklaren dat hij of zij de Spaanse nationaliteit wenst terug te krijgen.
  1. Het ​​herstel inschrijven in de burgerlijke stand.

De Spaanse nationaliteit terugkrijgen

 

Het terugkrijgen van de Spaanse nationaliteit na deze als sanctie te hebben verloren.

In tegenstelling tot wat er in dit artikel staat, is er voor het terugkrijgen van de Spaanse nationaliteit, andere vereiste wanneer deze verloren is gegaan als een sanctie. In dit verband nodigen wij U uit om de specifieke blogpost over het verlies van de Spaanse nationaliteit als een sanctie in onze blog, te raadplegen. Dit vereiste wordt aangegeven in de tweede alinea van het artikel, waarin staat:

 

2. Degenen die betrokken zijn bij een van de in het vorige artikel genoemde gevallen mogen de Spaanse nationaliteit niet terugkrijgen of verwerven, zonder dat de toestemming van de regering verleend is.

 

Voor dit alles zal een administratieve procedure worden gevoerd waarbij het, om uw belangen zo goed mogelijk te beschermen, raadzaam is zich U te laten bijstaan door een deskundige advocaat.

 

Aarzel daarom niet om contact op te nemen met ons advocatenkantoor indien U uw Spaanse nationaliteit hebt verloren en deze wenst terug te krijgen. Bij Welex, advocaten en accountants in Spanje, zal een advocaat gespecialiseerd in nationaliteiten U helpen.