In Welex,  advocatenkantoor in Marbella, kunnen er situaties ontstaan waarin het niet duidelijk is welke huwelijksregime, van toepassing is.

 

Daarom willen we graag een korte toelichting geven op de bestaande huwelijksregime in verschillende Europese landen:

 

Spanje

In Spanje, met uitzondering van het geval waarin echtgenoten het eerder eens waren, is de regeling van de gemeenschap van goederen van toepassing.

Hierdoor worden de activa verkregen door elk lid van het paar gemeengoed gemeenschappelijk voor de duur van het huwelijksregime.

 

Duitsland

In Duitsland zou de toepasselijke regeling die van de gemeenschap van opgebouwde winsten, wat we het meest bedoelen met scheiding van goederen.

De bezittingen van de echtgenoten worden na het huwelijk, een scheiding bijvoorbeeld, geen gemeenschappelijke goederen.

Eender welke verhoging van de goederen die tijdens het huwelijk plaatsvindt, zal in gelijke delen worden verdeeld aan het einde van het huwelijk

 

België

In België, behalve in het geval dat echtgenoten vooraf akkoord gaan, is de toepasselijke huwelijksregeling van gemeenschap van goederen voor de activa die tijdens het huwelijk zijn verworven.

 

huwelijksregime

Portugal

In Portugal, tenzij overeengekomen door de echtgenoten, het huwelijksregime van toepassing is dat van de gemeenschap van goederen.

 

Ierland

In Ierland wordt goederen die van elke echtgenoot zijn vóór het huwelijk of goederen die door elk tijdens het huwelijksregime zijn verworven, als eigendom van elke partij beschouwd.

In geval van echtscheiding of scheiding zou de gerechtelijke vordering van de eigendom en rechten van de andere echtgenoot mogelijk zijn.

 

Italië

In Italië hebben we te maken met een huwelijksregime van de gemeenschap van goederen.

 

Denemarken

In Denemarken hebben we te maken met een huwelijksregime van de gemeenschap van goederen.

 

Zweden

In Zweden vinden we een huwelijksregime gemeenschap van goederen.

Daarom worden de goederen die tijdens het huwelijk zijn verworven, bij het stoppen van dat huwelijksregime in tweeën gesplitst.

 

Luxemburg

In Luxemburg is de toepasselijke huwelijksregeling die van de gemeenschap van goederen.

 

Verenigd Koninkrijk: Engeland, Wales en Schotland

In het Verenigd Koninkrijk en Wales bestaat er geen huwelijksregime als zodanig. Er is geen gemeenschap van goederen wat kan worden geïnterpreteerd dat de door de echtgenoten verkregen goederen als privé-eigendom zullen worden beschouwd.

In het geval van Schotland zouden we het hebben over een huwelijksregime voor de scheiding van goederen.

 

Frankrijk

In het geval van Frankrijk is het toepasselijke huwelijksregime dat van de gemeenschap van goederen na het huwelijk.

 

Nederland

In Nederland wordt een gemeenschapsregime van goederen ingesteld.

 

Finland

In Finland stellen we dat de activa die beide echtgenoten vóór het huwelijk hebben verworven, evenals die welke tijdens het huwelijk zijn verworven, hun eigendom zijn.

Het is ook mogelijk om een aantal goederen vast te stellen die beide echtgenoten gemeen hebben.

 

Vanuit Welex, een advocatenkantoor en economen in Marbella, willen we duidelijk maken dat de vorige huwelijksregimes een algemene leidraad zijn voor de regimes die in de verschillende Europese landen zijn gevestigd.

 

Daarom adviseren wij altijd professioneel advies op het gebied van huwelijks- en erfgoedzaken, omdat het noodzakelijk is om elk geval afzonderlijk te bestuderen.

 

Neem gerust contact met ons op voor juridische of economische vragen.