Door welex, uw Nederlandstalig advocatenkantoor in Spanje.

Vooruitlopend op de twijfels die veel van onze klanten van ons advocatenkantoor in Marbella hebben, verduidelijken en identificeren wij met plezier voor u welke diensten allemaal als essentieel beschouwd worden tijdens de noodtoestand in Spanje.coronavirus in Marbella

Op 14 maart 2020 keurde de ministerraad in Spanje het koninklijk besluit goed waardoor de noodtoestand uitgeroepen werd in Spanje, met als reden de gezondheidscrisis veroorzaakt door het coronavirus COVID-19 in Spanje.

Beperking van de bewegingsvrijheid in Spanje

Vanaf vandaag, maandag 30-03-2020, tot 09-04-2020 zijn werknemers in Spanje vrijgesteld van het presteren van hun diensten voor hun gehele werkdag, hoewel de verplichtingen van werkgevers in Spanje met betrekking tot de betaling van de overeenkomstige lonen en andere bijdragequota voor de sociale zekerheid van kracht blijven.

Aan het einde van de vermelde periode moeten de werknemers in Spanje met de werkgevers onderhandelen over het recupereren van de verloren uren.

Deze beperking van de bewegingsvrijheid in Spanje zal niet gelden voor de diensten die als essentieel beschouwd worden in Spanje.

Welke zijn essentiële diensten in Spanje?

Onder andere die van Welex, uw Nederlandstalig advocatenkantoor in Spanje.

De werknemers en werkgever die essentiële diensten uitvoeren in Spanje zullen niet onderworpen zijn aan deze beperking van de bewegingsvrijheid in Spanje.

Bij wijze van samenvatting zullen volgende diensten beschouwd worden als essentiële diensten in Spanje:

  • Werknemers die diensten leveren in ondernemingen waarvan de activiteit niet stopgezet werd door de uitroeping van de noodtoestand in KB 463/2020, op 14 maart, zie blog **
  • Werknemers die werken in ondernemingen die deelnemen aan de toeleverketens van de markt en de werking van diensten van productiecentra voor essentiële consumptiegoederen, met inbegrip van onder andere voeding, dranken, producten voor de hygiëne, gezondheid en farmaceutische producten in Spanje.

3) Werknemers van ondernemingen die het behoud van transportmiddelen moeten verzekeren, evenals personen, net als goederen, die men blijft ontwikkelen sinds de uitroeping van de noodtoestand.

4) De nationale strijdkrachten, de veiligheidsdiensten en –instanties en personen die werken in private veiligheidsdiensten in Spanje.

5) Personen die werken in gezondheidscentra en zorgvoorzieningen voor ouderen, afhankelijke personen en personen met een beperking.

6) Personen die tewerkgesteld zijn in de woning en zorgverleners waarvan de werkgevers of werkgeefsters in essentiële diensten werken.

7) Personen die diensten leveren op verkooppunten voor pers en voor openbare en private communicatiemiddelen, net als voor het drukken of distribueren ervan.

8) Werknemers van ondernemingen voor financiële en verzekeringsdiensten.

9)Werknemers van telecommunicatiebedrijven en essentiële informaticadiensten.

10) Werknemers die diensten leveren in essentiële activiteiten voor het beheer van overheidsuitkeringen en wettelijk en reglementair vastgestelde subsidies en hulp.

11) Werknemers die diensten verlenen in bureaus voor administratie en maatschappelijk werk, consultancy, professionele bureaus, eigen en externe diensten voor de preventie van arbeidsrisico’s en in het algemeen, al degene die gericht zijn op de activiteit van juridisch, fiscaal, zakelijk en arbeidsgerelateerd advies. Dus Welex, uw Nederlandstalig advocatenkantoor in Spanje is essentieel! Neem nú contact meet één van onze advocaten of accountants in Spanje!

12) Personen die werken in essentiële gerechtelijke diensten in Spanje.

13) Personen die werken in de sector voor uitvaartdiensten in Spanje.

14) Werknemers die schoonmaak –en onderhoudsdiensten leveren in ondernemingen die te maken hebben met de voorgaande punten.

15) Werknemers die al diensten leveren op afstand, tenzij anders overeengekomen tussen de werkgever en de wettelijke vertegenwoordiger van de werknemers door collectieve onderhandelingen of, bij gebrek aan deze vertegenwoordiging, met de werknemers zelf.

Onder andere….

Aarzel niet om contact op te nemen met ons advocatenkantoor in Spanje, hoewel we in Spanje ons vol in de pandemie bevinden die veroorzaakt is door coronavirus COVID-19, voor elk advies van fiscale, juridische of commerciële aard. Zoals u hebt kunnen vaststellen, behoort ons kantoor van advocaten en accountants in Spanje tot de beroepsgroepen die diensten leveren die als essentieel beschouwd worden in Spanje.

Welex, uw Nederlandstalig advocatenkantoor in Spanje