Zou u graag uw bedrijf uitbreiden tot in Spanje. Nadat u de marktmogelijkheden heeft bestudeerd, alsook de locatie en de lokale wetgeving,  zijn er een serie stappen die u dient te volgen op en branche in Spanje op te zetten.

Bedrijven en vennootschappen in Spanje

Een branche in Spanje es een secundaire vestiging van een bedrijf, met zekere autonomie, maar afhankelijk van het buitenlands moederbedrijf. Het doeleinde ervan is dat de buitenlandse vennootschap, niet-resident in Spanje, activiteiten kan uitvoeren in Spanje. Om een branche in Spanje op te zetten moeten de volgende stappen worden ondernomen. Hieronder vindt u een lijst met de vereiste stappen:

  1. Het eerste wat moet gedaan worden is dat er een besluit moet worden goedgekeurd op de branche in Spanje op te richten. Dit besluit moet worden getroffen en goedgekeurd door de administratie van het moederbedrijf, niet-resident in Spanje. Er dient ook een wettelijke vertegenwoordiger te worden benoemd die resident moet zijn in Spanje.

2. De benoeming van de wettelijke vertegenwoordiger, alsook het besluit tot oprichting van de branche en de statuten moeten bij het Handelsregister worden ingediend, en vertaald worden naar het Spaans door een beëdigd vertaler.

3.Daarna kan de wettelijke vertegenwoordiger de oprichtingsakte van de vennootschap ondertekenen ten overstaan van een Spaanse notaris. Daarvoor zal hij de hierna genoemde documentatie nodig hebben:

  • Het besluit om de branche op te richten.
  • De statuten.
  • Certificaat dat het maatschappelijk kapitaal werd gestort.
  • Identiteitskaart nummer of NIE nummer van de wettelijke vertegenwoordiger.
  • Certificaat van de naam van de vennootschap.
  1. Nadat de oprichtingsakte werd verleden, kan de wettelijke vertegenwoordiger nu het Fiscaal Identificatienummer (NIF) aanvragen bij de delegatie van het belastingkantoor waar de branche de maatschappelijke zetel heeft en de desbetreffende heffing betalen. De wettelijke vertegenwoordiger dient daarvoor het inschrijvingsformulier van de activiteit bij de Belastingdienst, de oprichtingsakte en Identiteitskaart van de gevolmachtigde.

5.Tenslotte moet de oprichtingsakte bij het desbetreffende handelsregister worden ingeschreven. Nadat deze is ingeschreven kan nu het definitief Fiscaal Identificatienummer bij de Belastingdienst worden aangevraagd.

 

Wenst u een branche in Spanje op te zetten, dan zullen we u bij Welex de nodige adviesverlening bieden alsook de nodige formaliteiten uitvoeren om de branche op te richten. Welex, uw econoom en advocaat onder een dak biedt u een volledig dienstenpakket aan in Marbella, Malaga en Spanje.