Wellicht heeft u gehoord van het Handelsregister, Registro Mercantil in het Spaans. In dit blog beantwoorden we een paar veel voorkomende vragen, zoals wat is het handelsregister in Spanje nu precies en wat zijn de taken van het Spaans Handelsregister?

Houd er rekening mee dat indien u een handelsvennootschap heeft die binnen het Spaans grondgebied actief is, het verplicht is deze bij het Spaans Handelsregister in te schrijven.

company in spain

Het handelsregister in Spanje

Het Spaans Handelsregister is een officieel kantoor van de Spaanse staat en valt rechtstreeks onder het Ministerie van Justitie. Het Handelsregister is op haar beurt onderverdeeld in een Centraal Handelsregister en in meerdere Territoriale Handelsregisters.

Laten we zeggen dat het Spaanse Handelsregister een entiteit is die zich richt op de zekerheid van het handelsverkeer middels periodieke publicaties van alle economische en juridische gegevens van zowel vennootschappen als natuurlijke personen die in het handelsverkeer optreden.

Met andere woorden: dankzij het Handelsregister kunt u eender welke informatie over vennootschappen of personen die in het handelsverkeer actief zijn opvragen en raadplegen.

Wie is verplicht zich in het Spaanse handelsregister in te schrijven?

Het handelsregister is een soort databank met alle gegevens van vennootschappen en personen in handelsactiviteiten. Iedereen die voldoet aan deze vereisten en die deelneemt aan het handelsverkeer moet zich inschrijven in het handelsregister.

Voorts worden in het register ook alle aktes en overeenkomsten geregistreerd in verband met de organisatie en activiteit van de vennootschappen.

Deze inschrijving is wettelijk verplicht. Het is dus heel belangrijk hieraan te voldoen.

De inschrijving in het Handelsregister dient een maand nadat alle documenten om de vennootschap op te richten worden verleden, gedaan te zijn.

Het centrale register bevindt zich in Madrid, op de Paseo de la Castellana, 44.

Andere functies van het handelsregister zijn:

Het Handelsregister heeft onder andere de volgende functies:

  • Het legaliseren van de boeken voor de boekhouding van de ondernemer
  • Het aanstellen van een onafhankelijke, deskundige accountant
  • Het neerleggen van de jaarrekeningen

Wie kan de informatie raadplegen?

Aangezien het Handelsregister een openbaar register is, kan eender welke persoon de informatie in het handelsregister opvragen. Het kan bijvoorbeeld gaan om de naamgeving van een bedrijf, de datum waarop de activiteiten zijn gestart, het fiscaal adres, de jaarrekeningen of om de boeken die werden gelegaliseerd, etc.

Heeft u na deze samenvatting van wat het Handelsregister doet, toch nog vragen, neem dan vandaag nog contact op met de adviseurs van Welex, uw Nederlandstalige advocaten- en accountantskantoor in Spanje. Vanuit Marbella zullen wijj uw vragen met een persoonlijke aanpak te beantwoorden.