Soms kan het gebeuren dat de belastingdienst niet eerst een vriendelijk vragenbriefje aan uw accountant of fiscalist schrijft, maar dat er meteen een heel onderzoeksteam bij u op de stoep staat, bij u thuis en/of op uw kantoor, in Nederland en/of Spanje. Het kan daarbij bijvoorbeeld gaan om in de ogen van de fiscus verdachte onroerend goed transacties, verzwegen vermogen of een niet sluitende boekhouding. Omdat hierbij de nodige bijzondere formaliteiten spelen is het verstandig om in dat geval direct een fiscaal advocaat in te schakelen. Het is namelijk niet per definitie zo dat het onderzoeksteam zomaar uw huis en/of kantoor mag gaan doorzoeken. Zij moeten daarvoor verlof hebben van de rechter of de officier van justitie. Verder bent u niet tot antwoorden verplicht en kunt dat dan ook beter niet doen, ook al bent u er zelf van overtuigd dat u niks heeft te verbergen. Vaak beschikt het onderzoeksteam al over veel informatie en bewijsstukken, waar u zelf geen weet van heeft. Het is beter om eerst zorgvuldig met een advocaat uw positie in kaart te brengen alvorens te antwoorden.

 

Wytze Okx

Wytze Okx

Net zoals de Nederlandse en de Spaanse belastingdienst hierbij kunnen samenwerken, geldt dat ook voor advocaten. Wij beschikken over uitstekende specialisten op dit gebied in zowel Nederland als Spanje. U kunt met onze advocaten uw verhaal strikt vertrouwelijk delen, al onze advocaten hebben een geheimhoudingsplicht richting overheidsinstanties.

 

 

Waar nodig kunnen wij niet alleen bijstand verlenen bij het strafrechtelijke traject, maar ook bij het voeren van administratieve procedures tegen Nederlandse of Spaanse belastingaanslagen dan wel het voeren van civiele procedures inzake bijvoorbeeld het opheffen van een beslag of het treffen van een betalingsregeling. Soms kunnen deze aspecten allemaal tegelijk spelen, naast de verdenking tot het plegen van een fiscaal delict.

 
Uiteraard is voorkomen beter dan genezen dus ook het doen van een inkering/vrijwillige verbetering van reeds ingediende belastingaangiften is iets dat u strikt vertrouwelijk met ons kunt bespreken. Daarnaast verlenen wij graag hulp en bijstand bij reguliere fiscale boekenonderzoeken, waarbij (nog) geen sprake is van verdenking van een strafbaar feit. Een tactvolle communicatie met de belastingdiensten kan daarbij erg belangrijk zijn.

 
Een van de specialisten uit Nederland die wij inschakelen voor Nederlands recht is Mr. Wytze Okx.

 
Heb boven vermelde is geschreven door de heer Wytze Okx, Advocaat in ondernemingsrecht, arbeidsrecht en fiscaal recht.

 
E-mail: [email protected]
Tel: +31612791298
www.okx-legal-tax.com