Community of owners in MarbellaAdvocatenkantoor in Marbella

Hieronder behandelen we een aantal veelgestelde vragen over appartementsrechten en Vereniging van Eigenaren (VvE) in Spanje.

Wat voor bouwwerkzaamheden kan ik uitvoeren in mijn woning in Spanje?

Hoewel de eigenaar het recht heeft om werkzaamheden uit te voeren in zijn of haar eigen woning in Spanje dient deze zich hierbij wel te houden aan een reeks normen uit de Spaanse wet. Volgens artikel 7 van de wet 49/60 inzake horizontale eigendom mogen de werkzaamheden de structuur van het gebouw noch de veiligheid, configuratie en buitenkant ervan veranderen. Werkzaamheden aan de buitenkant zoals de installatie van airconditioning, terrassen en balkons mogen dus de gevel niet wijzigen. De wet legt vast dat geen enkele verbouwing de rechten van andere eigenaren mag schenden. Werkzaamheden moeten altijd op voorhand aan de VvE worden meegedeeld en goedgekeurd. Bij werkzaamheden die de structuur van openbare ruimtes veranderen, moet ook de gemeente een autorisatie geven.

Moet de huidige eigenaar de schulden van de vorige eigenaar bij de Vereniging van Eigenaren betalen?

Ja, volgens lid e) van artikel 9.1 van de wet inzake horizontale eigendom zijn de schulden van maximaal drie voorafgaande jaren opeisbaar aan de huidige eigenaar alsook de bijdragen van het lopende jaar.

Hoe wordt de president van de Vereniging van Eigenaren in Spanje benoemd?

De president van de VvE wordt benoemd in de algemene vergadering. Dit geschiedt door verkiezing met meerderheid van stemmen wanneer er vrijwilligers zijn die zich kandidaat stellen. Indien niemand zich kandidaat stelt, dan bepaalt de wet de mogelijkheid om de president door loting of bij beurten te benoemen.

Kan iemand anders de plaats van een woningeigenaar innemen bij de vergadering van de VvE?

Een eigenaar kan vertegenwoordigd worden tijdens een vergadering van de VvE, ofwel vrijwillig ofwel met een volmacht. De volmacht is nodig indien dit volgens de wet wordt vereist, bijvoorbeeld bij een minderjarige. In het algemeen wordt vrijwillig iemand gemachtigd als de eigenaar of de wettelijke vertegenwoordiger de vergadering niet kan bijwonen. In dat geval kan een derde de vergadering in zijn of haar plaats bijwonen.

Kan een eigenaar met openstaande schulden in de bijdragen van de VvE stemmen op de algemene vergadering?

Indien de eigenaar schulden heeft betwist ten overstaan van een rechtbank kan hij of zij de vergadering bijwonen met spreekrecht maar niet met stemrecht.

Om onnodige problemen te vermijden, raden wij van Welex u aan om de geldende wetgeving in verband met horizontale eigendom na te kijken. Heeft u twijfels, neem dan contact op met de Nederlandstalige experts in stedenbouwkundige kwesties van Welex in Marbella, Málaga, Spanje.  Welex, uw advocatenkantoor in Marbella

Klik hier voor meer informatie mbt vastgoed transacties in Spanje”

advocaat spanje, advocaat spaans recht, nederlandse advocaat costa del sol, nederlandstalige advocaat spanje,