Op 29 september kondigde de Spaanse regering aan dat zij de Solidariteitsbelasting op grote vermogens ging invoeren, dus onze advocaten in Spanje, van Welex, advocatenkantoor in Marbella, leggen hieronder uit waaruit deze belasting zal bestaan.

De belasting op grote vermogens in Spanje is een belasting in Spanje die de belastingbetalers met een vermogen van meer dan 3 miljoen euro zal treffen, en die vanaf 2023 zal gelden en slechts voor twee jaar, namelijk 2023 en 2024.

Er zij op gewezen dat dit een belastingvoorstel is en dat het nog enkele parlementaire procedures moet doorlopen.

 

Belasting op grote vermogens in Spanje

 

Deze belasting op grote vermogens in Spanjein Spanje zal in drie tranches worden verdeeld:

 

  1. De eerste tranche bedraagt 1,7% voor activa tussen 3 miljoen en 5 miljoen euro.

 

  1. De tweede tranche zal 2,1% bedragen en zal betrekking hebben op degenen met activa tussen 5 en 10 miljoen euro.

 

  1. De derde tranche betreft activa van meer dan 10 miljoen euro, waarop 3,5% zal worden toegepast.

 

Wat gebeurt er met de vermogensbelasting in Spanje?

Bij dit alles doet zich een probleem voor, namelijk dat de belasting op grote vermogens in Spanje een parallelle belasting zal zijn met de vermogensbelasting in Spanje.

Zoals we in eerdere blogs al hebben uitgelegd, heffen sommige Spaanse regio’s Vermogensbelasting in Spanje, een belasting op het persoonlijke vermogen van particulieren in Spanje, die wordt berekend op basis van de waarde van al hun activa en die wordt overgedragen aan de Autonome Gemeenschappen.

Voor de autonome gemeenschappen die de vermogensbelasting in Spanje voor 100% kunnen afdragen en deze dus niet hoeven te betalen, zoals de regio Andalusië, zal er geen probleem zijn, maar voor de regios die de vermogensbelasting wel heffen, heeft de regering aangekondigd dat het bedrag van de vermogensbelasting in Spanje zal worden afgetrokken van de solidariteitsbelasting.

Indien u meer informatie of advies wenst over de nieuwe regelgeving, neem dan contact op met de Spaanse fiscalisten van ons kantoor Welex.