accountancy spanish company in marbella

 

Het is al gauw weer 30 april. Op deze datum moeten de meeste bedrijven en vennootschappen in Spanje voldoen aan de vereisten van het handelsregister. Deze betreffen met name het indienen en legaliseren van de boekhouding.

Heeft u een bedrijf in Spanje? Dan is het zeker belangrijk om te voldoen aan het indienen en de registratie van de boekhouding bij het Handelsregister.

Wat wordt verstaan onder boekhouding?

De boekhouding van een bedrijf betreft alle boeken waarin de boekhouding van een vennootschap of bedrijf in Spanje wordt geregistreerd. De boekhouding kan verplicht of vrijwillig zijn en wordt gereguleerd in het Handelswetboek in artikelen 25 tot en met 33 (zie: Código de Comercio )

 

Hoe wordt de boekhouding ingediend in Spanje? 

De meest gebruikelijke wijze van indienen is op digitale wijze.

  1. A) De boekhouding van een bedrijf in Spanje kan op een CD worden gezet en ingediend bij het handelsregister in de provincie waar het bedrijf de maatschappelijke zetel heeft.
  2. B) Op digitale wijze (online).

Om de databestanden op te maken wordt gebruik gemaakt van boekhoudingsprogramma’s die voorzien zijn van deze functie of met speciale programma’s die het handelsregister in Spanje ter beschikking stelt.

 

Wie moet de boekhouding indienen?

Dit wordt ook geregeld in het Handelswetboek. Fundamenteel is dat eender welke vennootschap die ingeschreven staat in het Handelsregister in Spanje.

 

Wanneer moet de boekhouding worden ingediend bij het handelsregister in Spanje?

Alle soorten vennootschappen die staan ingeschreven in een Spaans Handelsregister moeten de boekhouding een termijn van vier maanden vanaf de afsluiting van het boekjaar indienen.

 

Zijn er boetes indien de boekhouding van een vennootschap niet wordt ingediend in Spanje?

 Indien de jaarrekeningen niet worden ingediend, dan gelden daar wel boetes voor, maar voor het niet indienen van de boekhouding zijn er geen boetes voorzien.

De boekhouding heeft een bewijswaarde voor publiekrechtelijke organen zoals de belastingdienst en rechtbanken.

 

Wenst u een bedrijf op te richten in Spanje? Heeft u al een Spaanse vennootschap? Neem vandaag nog contact op met het Nederlandstalig advocatenkantoor en team van accountants in Marbella, Málaga voor al uw vragen omtrent juridische, fiscale of boekhoudkundige kwesties.

Welex, uw deskundige en in boekhouding gespecialiseerde boekhouder en advocaat onder een dak!