Spaanse handelsvennootschappen kunnen worden ingedeeld op basis van de volgende criteria:

 
1. Vanuit een structureel oogpunt, tussen persoonsvennootschappen en vennootschappen met een corporatistische of kapitalistische structuur.

In de eerste plaats brengt een vennootschapscontract rechten en plichten met zich mee tussen vennoten. De vennoten hebben dus met name een persoonlijke link.
In de kapitalistische vennootschap brengt het contract een corporatieve organisatie tot stand waarin de normen worden vastgelegd voor de werking van die vennootschap. De relaties zijn hier in principe verticaal, met name tussen de vennoten en de vennootschap.

 
2. Vanuit het functioneel oogpunt wordt een onderscheid gemaakt tussen universele vennootschappen en bijzonder vennootschappen. De universele vennootschappen zijn vennootschappen die gebruikt kunnen worden ongeacht de aard van de activiteit van de vennootschap en de doeleinden van het soort vennootschap: zoals de vennootschap onder firma, de naamloze vennootschap of de vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

 
Anderzijds heb je de bijzondere vennootschappen die in de wet voorzien worden voor de ontwikkeling van een bijzonder maatschappelijk doel. Door hun belang moeten die aan specifieke eisen voldoen, zoals de vennootschap onder firma, het economische samenwerkingsverband, de wederzijdse garantievennootschap of een kapitaal-risico vennootschap.

 
3. Vanuit het oogpunt van de wettelijke erkenning wordt een onderscheid gemaakt tussen typische en atypische vennootschappen. De eerste wordt erkend door de wetgever door middel van algemene of bijzondere vennootschappen. Het bestaan van atypische vennootschappen is daarentegen voor discussie vatbaar.

 
Volgens het artikel 122 van het Wetboek van Koophandel: ‘Geldt als algemene regel dat de handelsvennootschappen beginnen te bestaan door een van de volgende vormen aan te nemen:

 

company in spain
1- De vennootschap onder firma
2- De commanditaire vennootschap, gewone of op aandelen
3- De naamloze vennootschap
4- De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

 

Ons advocatenkantoor in Marbella verwijst naar een ​​nieuw model: een ​​speciale categorie: de professionele vennootschappen. Deze zijn gereguleerd in de wet van 15 maart 2007.

Alle vennootschappen die als maatschappelijk doel het gemeenschappelijk uitoefenen van een professionele activiteit hebben, zijn verplicht deze vorm aan te nemen, op voorwaarde dat deze activiteiten worden uitgeoefend in naam van de vennootschap en op basis van de doeleinden van deze vennootschap, niet voor elk van de professionals individueel (waarvoor een universitair diploma of professionele titel nodig is en de inschrijving in de desbetreffende beroepsorganisatie).

 
Professionele vennootschappen kunnen worden opgericht onder elke vennootschapsvorm waarin de wet voorziet: Persoonlijke vennootschappen: vennootschap onder firma of een commanditaire, gewone of op aandelen; Venootschap met een kapitaalstructuur: anonieme of met beperkte aansprakelijkheid; Werknemersvennootschappen; – Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Nieuw Bedrijf; Eenpersoonsvennootschap; Burgerlijke vennootschap.

 
Een burgerlijke vennootschap was overigen de vorm die professionals tot nu toe gebruikten (het Wetboek van Koophandel werd gewijzigd om de inschrijving in het handelsregister van de burgerlijke professionele vennootschappen mogelijk te maken.)

 
Neem vandaag nog contact op met de advocaten en fiscalisten van ons kantoor Welex in Marbella als u meer informatie over Spaanse vennootschappen wenst.