Welex, advocatenkantoor en accountants aan de Costa del Sol, heeft het genoegen om informatie te kunnen delen over het verschil tussen nietige en vernietigde clausules in koopcontracten van onroerend goed: Verschillen en rechtsgevolgen in Spanje.

 

 

Bij het opstellen van een koopcontract voor onroerend goed in Spanje is het cruciaal om de verschillen tussen de nietige en vernietigende clausules te begrijpen. Deze juridische categorieën hebben verschillende effecten en kunnen aanzienlijke gevolgen hebben voor het contract. In deze juridische blog gaan we in op de verschillen tussen nietige en vernietigbare clausules en de juridische gevolgen van elk van deze clausules in een koopcontract voor een huis in Spanje.

 

Bij het ondertekenen van een contract voor de aankoop van een woning in Spanje is het belangrijk om de clausules in het contract te bekijken, omdat ze de rechten en plichten van de partijen kunnen beïnvloeden. Niet alle clausules zijn echter geldig; sommige kunnen in strijd zijn met de wet of de goede trouw en daarom nietig of vernietigbaar zijn.

 

Nietige bedingen in Spanje

Een beding is nietig als de essentiële vereisten voor het bestaan ervan ontbreken of als het in strijd is met een regel van dwingend recht of verbod, vanaf het begin ongeldig is of geen rechtsgevolgen heeft tussen de partijen. Clausules zijn bijvoorbeeld nietig als:

 

– Geen instemming van de partijen is.

– Een onwettig, onmogelijk of onbepaald doel hebben.

– Geen oorzaak hebben of een valse of onwettige oorzaak hebben.

– In strijd zijn met de wet, de goede zeden of de openbare orde.

 

Nietige bedingen in Spanje worden beschouwd alsof ze niet in het contract waren opgenomen en hebben geen rechtsgevolgen. Bovendien is nietigheid absoluut en onschendbaar, dat wil zeggen dat het op elk moment door elke belanghebbende partij kan worden ingeroepen en niet kan worden gevalideerd door het verstrijken van de tijd of door de instemming van de partijen.

 

Clausules die vernietigd kunnen worden in Spanje.

Een beding is vernietigbaar als het een gebrek vertoont dat de geldigheid ervan aantast, maar dat rechtsgevolgen kan hebben totdat de oorzaak van de vernietigbaarheid duidelijk wordt. Clausules zijn bijvoorbeeld vernietigbaar als ze:

 

– Zijn aangetast door dwaling, fraude, geweld of intimidatie.

– Zijn aangegaan door personen die handelingsonbekwaam of gebrekkig vertegenwoordigd zijn.

– Verkregen zijn zonder de wettelijk vereiste vorm in acht te nemen.

 

Belang van juridisch advies in Spanje:

Gezien de complexiteit van woningkoopcontracten in Spanje en de mogelijke juridische gevolgen, is deskundig advies van een gespecialiseerde advocaat, essentieel. Bijvoorbeeld, het advocaten- en accountants Welex, kan uw contract analyseren, nietige of vernietigbare clausules identificeren en advies geven over de te nemen stappen om de belangen van de betrokken partijen in Spanje te beschermen. Aarzel niet om contact met ons op te nemen voor elke fiscale, juridische of boekhoudkundige kwestie.

 

Andere interessante artikelen: