Indien u aandeelhouder bent van een Spaanse besloten vennootschap en u uw aandelen wenst over te dragen, houd er dan rekening mee dat een dergelijke overdracht onderworpen is aan bepaalde regels die zijn vastgelegd in het Wetboek voor Kapitaalvennootschappen (Ley de Sociedades de Capital).

 

De verkoop van aandelen in een Spaanse S.L.

In de eerste plaats moet u weten dat de overdracht van uw aandelen moet worden vastgelegd in een openbaar document.  Dat wil zeggen dat de overdracht het moet worden ondertekend in een notariële akte voor een notaris in Spanje.

 

 

Ten tweede moeten de bepalingen van de statuten van de vennootschap worden nageleefd. De vrijwillige overdracht van aandelen onder levenden tussen aandeelhouders, evenals die ten gunste van de echtgenoot, ouders of nakomelingen van de aandeelhouder, of ten gunste van vennootschappen die tot dezelfde groep behoren als de overdrager, zal vrij zijn, tenzij de statuten anders bepalen.

 

In alle andere gevallen zal de overdracht onderworpen zijn aan de regels die door de statuten zijn vastgesteld. Zijn er geen door statuten vastgestelde regels dan gelden de volgende regels voor de aandeelhouder die zijn aandelen wenst over te dragen:

 

  1. De aandeelhouder moet de zaakvoerder van de vennootschap schriftelijk op de hoogte brengen van zijn voornemen tot verkoop, met vermelding van de aandelen die hij wenst over te dragen, de identificatie van de koper, de verkoopprijs en alle overige voorwaarden van de overdracht.
  2. De toestemming van de vennootschap is nodig en wordt gegeven door middel van een besluit aangenomen door een gewone meerderheid in de algemene vergadering.
  3. Een dergelijke toestemming mag alleen worden geweigerd wanneer aan de overdrager de identiteit wordt medegedeeld van een of meer aandeelhouders of derden die alle aandelen verwerven. De aandeelhouders die de algemene vergadering bijwonen, zullen een voorkeursrecht hebben tot aankoop.
  4. De voorwaarden van de overdracht, zoals de aankoopprijs en de manier van betaling, zijn die welke de overdragende aandeelhouder aan de vennootschap heeft opgegeven.
  5. De notariële verkoopakte moet binnen een maand na de mededeling door de vennootschap van de identiteit van de koper of kopers worden verleden.

 

Indien de Spaanse vennootschap de overdrager niet binnen drie maanden na kennisgeving van de wens om door te gaan met de verkoop heeft geïnformeerd over de identiteit van de koper, kan de aandeelhouder zijn aandelen overdragen onder de voorwaarden die al zijn doorgegeven aan de vennootschap.

 

Als u uw aandelen van een Spaanse vennootschap wenst te verkopen of meer informatie wenst over de Spaanse wet op kapitaalvennootschappen (Ley de Sociedades de Capital), neem dan contact op met ons advocatenkantoor in Marbella. Welex helpt u graag. Laat u informeren over juridische, fiscale, handels- of boekhoudkundige zaken met betrekking tot uw Spaanse S.L.