De effecten van het nieuwe coronavirus COVID-19 in Spanje

De effecten van het nieuwe coronavirus COVID-19 in Spanje

Zoals u al weet, heeft de Wereldgezondheidsorganisatie op 11 maart 2020 de noodtoestand voor de volksgezondheid, veroorzaakt door COVID-19, uitgeroepen tot internationale pandemie.

Omwille van het uitroepen van de noodtoestand door de coronavirus COVID-19 in Spanje en in overeenstemming met Koninklijk Besluit 463/2020, heeft ons kantoor Welex, Advocaten en Economen in Marbella, besloten om onze fysieke afspraken met onze klanten op te schorten.

Dit professionele kantoor zal klanten en professionelen blijven bijstaan via niet-fysieke kanalen, zoals telefoon of e-mail.

De Wereldgezondheidsorganisatie heeft op 11 maart 2020 de noodtoestand voor de volksgezondheid, veroorzaakt door COVID-19, uitgeroepen tot internationale pandemie.

Het scenario waar we vandaag mee te maken krijgen met betrekking tot het coronavirus werd gewijzigd en, in het licht van de verspreiding van het virus, heeft het Kantoor Welex, Advocaten en Economen in Marbella besloten om de nodige maatregelen te nemen om de veiligheid van onze klanten en professionals te waarborgen.

Niettemin blijven we werken om de raadplegingen en opvolging van dossiers van onze klanten te verzekeren, zodat dit zo goed als mogelijk verloopt onder deze omstandigheden.

In dit opzicht gaan we onze communicatiekanalen versterken, zowel het telefonische als het digitale, en nodigen we onze klanten uit om enkel contact met ons op te nemen via:

We bedanken u nogmaals voor het vertrouwen en begrip voor deze uitzonderlijke situatie waarmee we momenteel geconfronteerd worden. Wij van onze kant verbinden ons ertoe om u geïnformeerd te houden over alles wat hiermee te maken heeft.

De belangrijkste informatie waarmee je rekening moet houden met betrekking tot de noodtoestand in Spanje dank nieuwe coronavirus COVID-19 in Spanje

Wie is nu de bevoegde autoriteit in Spanje?

 • Met betrekking tot de noodtoestand is de Regering de bevoegde autoriteit.
 • Voor de uitoefening van de functies waarnaar verwezen wordt in dit koninklijk besluit, zullen de volgende gedelegeerde bevoegde autoriteiten zijn, in hun respectievelijke bevoegdheidsdomeinen, onder de hoogste leiding van de Eerste Minister: a) De Spaanse Minister van Defensie. b) de Spaanse Minister van Binnenlandse Zaken. c) de Spaanse Minister van Transport, Mobiliteit en Stedelijke Agenda. d) de Spaanse Minister van Volksgezondheid

Duur van de noodtoestand dank aan coronavirus COVID-19 in Spanje :

De duur van de noodtoestand die uitgeroepen werd door het huidige koninklijk besluit bedraagt vijftien kalenderdagen.

Beperking van de vrijheid van verkeer van personen in Spanje

Gedurende de duur van de noodtoestand in Spanje, mogen mensen zich enkel verplaatsen op openbare wegen voor de uitoefening van de volgende activiteiten:

 1. a) Kopen van voeding, farmaceutische en levensnoodzakelijke
 2. b) Aanwezigheid in centra, diensten en instellingen voor gezondheidszorg.
 3. c) Verplaatsing naar de werkplek om een werkprestatie, professionele of bedrijfsprestatie te leveren.
 4. d) Terugkeer naar de gebruikelijke woonplaats.
 5. e) Bijstaan en verzorgen van ouderen, jongeren, afhankelijke personen, personen met een beperking of bijzonder kwetsbare personen.
 6. f) Verplaatsing naar financiële entiteiten en verzekeringen.
 7. g) Omwille van overmacht of een situatie van noodzaak.

Beheersingsmaatregelen op het vlak van de commerciële activiteit, culturele installaties, instellingen en recreatieve activiteiten, horeca-activiteiten en andere bijkomende activiteiten

 1. De opening voor het publiek van kleinhandelszaken –en gebouwen wordt opgeschort, met uitzondering van kleinhandelszaken voor voeding, drank, levensnoodzakelijke producten en goederen, farmaceutische, medische en optische zaken en zaken voor orthopedische producten, hygiënische producten, kappers, pers- en papiersector, automobielbrandstof, tabakswinkels, technologische en telecommunicatiemiddelen, voeding voor huisdieren, handel via internet, telefonisch of via correspondentie, stomerijen en wasserijen. Elke andere activiteit of instelling die naar mening van de bevoegde autoriteit een besmettingsgevaar zou kunnen opleveren, wordt opgeschort.
 2. De opening voor het publiek van musea, archieven, bibliotheken, monumenten wordt opgeschort, net als die van de gebouwen en instellingen waarin publieke spektakels opgevoerd worden, sportieve- en vrijetijdsactiviteiten die vermeld staan in de bijlage van het huidige koninklijk besluit.
 3. De horeca-activiteiten worden opgeschort, enkel diensten met thuislevering mogen uitgevoerd worden. Ook feesten, defilés en volksfeesten in Spanje worden opgeschort.

Aarzel niet om nu contact op te nemen met ons advocatenkantoor in Marbella voor elke juridische vraag met betrekking tot het nieuwe COVID-19 (coronavirus in Spanje) en we zullen u met plezier op afstand helpen (e-mail info@welex.es en tel. +34 952775521)