Indien U de Spaanse nationaliteit wenst te verkrijgen maar twijfel heeft over de te volgen procedure, mis dan ons volgende artikel niet.

 

In Spanje zijn er gemeenschappelijke vereisten waaraan moet worden voldaan om de Spaanse nationaliteit met volledige rechtsgeldigheid te verkrijgen, vereisten zonder welke een dergelijke verwerving niet zal kunnen plaatsvinden. Welex, advocaten en accountants in Marbella geven U informatie over de gemeenschappelijke vereisten voor een dergelijke verwerving.

 

Hoe de Spaanse nationaliteit te verkrijgen

 

De Spaanse nationaliteit kan worden verkregen op verschillende manieren, zoals vermeld in de Spaanse wet. In dit opzicht, kan de Spaanse nationaliteit worden verkregen door geboorte, adoptie, keuze, naturalisatie en uitzonderlijke omstandigheden, altijd volgens de discretionaire criteria van de regering door middel van een Koninklijk Besluit. Het zou ook verkregen kunnen worden door verblijf in Spanje onder de bij de wet vastgestelde voorwaarden.

 

Zodra de gebeurtenissen die het recht doen ontstaan zich hebben voorgedaan en, voorafgaand aan de verwerving, moet de geïnteresseerde verschijnen bij de overheidsadministratie om een reeks handelingen te verrichten voor de verwerving van deze nationaliteit, zonder welke deze niet zal worden verkregen.

Spaanse nationaliteit

 

Vereisten voor het verkrijgen van de nationaliteit door keuze, naturalisatie of verblijf

 

De volgende gevallen zijn gemeenschappelijke vereisten voor de geldigheid van de verwerving van de Spaanse nationaliteit door keuze, naturalisatie of verblijf:

 

  1. Dat de persoon ouder dan veertien jaar en in staat om een verklaring in eigen naam af te leggen, trouw zweert aan de Koning en gehoorzaamheid aan de Grondwet en de wetten.
  2. Dat dezelfde persoon verklaart afstand te doen van zijn oorspronkelijke nationaliteit. Deze eis geldt niet voor mensen die uit de genoemde landen in artikel 24, lid 1, en voor uit Spanje afkomstige Sefardim.
  3. Dat de verwerving wordt ingeschreven in de Spaanse burgerlijke stand.

 

Niet verschijnen voor de burgerlijke stand of het ontbreken van verklaringen in die zin zal leiden tot het sluiten van het administratieve dossier voor de verwerving van de Spaanse nationaliteit, waardoor de belanghebbende in het beste geval terug naar het beginpunt wordt geleid.

 

Aarzel dus niet om contact op te nemen met ons advocatenkantoor indien U een procedure voor de verkrijging van de Spaanse nationaliteit hebt opgestart of wenst op te starten. Bij Welex, advocaten en accountants in Spanje, zal een advocaat gespecialiseerd in nationaliteiten U bijstaan.