Welex, een professioneel team van advocaten en accountants in Marbella, schrijft graag enkele regels over het gouden visa in Spanje.

Wenst u een residentenvisa in Spanje te bekomen en u bent geen inwoner van een land van de Europese Unie? Een manier op een residentenvisa  te bekomen in Spanje is via de zogenaamde “Golden Visa” dat u kunt bekomen door de aankoop van een woning in Spanje voor de prijs van 500.000 € of meer per verzoeker.

 

gouden visa in Spanje

 

Vereisten om het gouden visa in Spanje te verkrijgen:

a) Niet op onregelmatige wijze in Spanje verblijven.

b) Ouder zijn dan 18.

c) Geen strafblad hebben in Spanje noch in de landen waar u tijdens de laatste vijf jaar heeft gewoond.

d) Niet vermeld staan als mogelijk afgekeurd in een land waarmee Spanje een akkoord heeft ondertekend in die zin.

e) Een ziekteverzekering hebben met een verzekeraar die in Spanje actief is.

f) Voldoende financiële middelen hebben voor zichzelf en de familieleden tijdens hun residentieperiode in Spanje.

g) De leges betalen voor de aanvraag van de autorisatie of de visa (nieuwe residentie 70,40 €, vernieuwing 75.60 €.)

De verzoeker moet bewijzen dat hij de eigendom heeft verworven met een “certificaat van eigendom en lasten” in Spanje afgegeven door het Eigendomsregister waartoe de woning behoort.

Dit certificaat zal ook de aankoopprijs vermelden. Of anders moet het bewezen worden via de notariële koopakte.

De investering in eigendom van 500,000 € moet vrij zijn van alle lasten en bezwaringen. Het gedeelte van de investering die hoger is dan voormeld bedrag mag wel onderworpen zijn aan een last of belasting.

De residentenvisa voor investeerders duurt twee jaar in Spanje.

Spaanse residentie voor investeerders.

Indien de verzoeker voor de residentenvergunning houder is van een geldig residentenvisa voor investeerders, of is nog binnen de 90 kalenderdagen na de vervaldatum van de visa, moet hij daarnaast ook nog voldoen aan de volgende vereisten:

De verzoeker moet aantonen dat de investeerder eigenaar is van het eigendom voor een minimumbedrag van 500,000 € per verzoeker. Daartoe moet een “certificaat van eigendom en lasten” worden overhandigd, afgegeven door het Eigendomsregister waartoe de woning behoort. Het moet gedagtekend zijn binnen de 90 dagen voor de aanvraag wordt ingediend.

Als de investering geschiedt door een echtpaar gehuwd onder gemeenschap van goederen of dergelijke, en het bedrag is niet twee maal het voormelde bedrag van 500,000 €, dan zal het beschouwd worden als gemaakt door een van de echtgenoten. De andere echtgenoot kan dan de residentie verzoeken als familielid.

De eerste residentievergunning voor investeerders duurt een jaar in Spanje.

Na die periode, kunnen buitenlandse investeerders geïnteresseerd om langer in Spanje te verblijven een vernieuwing aanvragen voor opeenvolgende periodes van vijf jaar, zolang het allemaal onder dezelfde voorwaarden blijft duren in Spanje.

 

Neem vandaag nog contact op met de advocaten gespecialiseerd in emigratie van ons advocatenkantoor in Marbella. Welex, uw gemotiveerde advocaat gespecialiseerd in emigratie in Spanje!