Welex, uw advocatenkantoor en team van economen en accountants  in Spanje had al het genoegen een korte introductie te schrijven over het Koninklijk Besluit 687 uit 2005 dat beter bekend is als de Beckham-wet.beckham law in Spain

 

Krachtens deze Beckham-wet kan een natuurlijke persoon, die aan een reeks vereisten voldoet, worden belast volgens de inkomstenbelasting voor niet-residenten (I.R.N.R), ook al werkt hij of zij in Spanje.

Wanneer komt u in aanmerking voor dit speciale belastingstelsel? Het is noodzakelijk te voldoen aan het Besluit 848 van 24 maart 2008, waarin het formulier 150 wordt goedgekeurd, Dit is het aangifteformulier voor inkomstenbelasting voor natuurlijke personen die naar Spanje zijn verhuisd en aan wie een arbeidsovereenkomst worden aangeboden onder het algemene regime om voor iemand anders te werken. In het voornoemde besluit werd ook model 149 goedgekeurd Via dit formulier kunt u aangeven onder dat regime te willen betalen.

 

Wat is de deadline om het formulier 150 in Spanje in te dienen?

Volgens artikel 3 van voornoemd besluit is de termijn voor het indienen van de inkomstenbelasting voor werknemers die uitgezonden worden naar Spanje gelijk aan de periode die elk jaar, in het algemeen, is vastgesteld voor de verklaring van de inkomstenbelasting voor natuurlijke personen.

 

Vereisten opdat u in aanmerking komt voor de Beckham-wet in Spanje

Om in aanmerking te komen voor de Beckham-wet, dient u aan een aantal voorwaarden te voldoen:

  • U mag de 10 jaar voorafgaande aan uw detachering naar Spanje niet in Spanje hebben verbleven.
  • De detachering naar Spanje moet plaatsvinden op grond van een arbeidsovereenkomst onder het algemene regime.
  • De werkgever moet een Spaanse vennootschap zijn of een niet-residentiële vennootschap, maar met een permanente vestiging in Spanje.
  • Doordat hij of zij werd benoemd tot bestuurder van een Spaans bedrijf, waarin de gedetacheerde werknemer minder dan 25% van het kapitaal heeft.

 

Denkt u op basis van bovenstaande dat de Beckham-wet in Spanje op u van toepassing zou kunnen zijn? Let dan goed op artikel 6.4 van het Spaanse Burgerlijk Wetboek waarin letterlijk wordt bepaald: “Handelingen uitgevoerd onder de tekst van een norm die een door het rechtsstelsel verboden resultaat nastreven of die daarmee in strijd zijn, worden als niet rechtsgeldig beschouwd en beletten niet dat de norm juist wordt toegepast die daarmee net werd vermeden. ”

 

Bij Welex zijn advocaten en economen werkzaam die zijn gespecialiseerd in verschillende rechtsgebieden. Zo bieden we u juridisch, arbeidsdeskundig, fiscaal en boekhoudkundig advies. We willen onze klanten rechtszekerheid bieden vanuit ervaring en professionaliteit.

 

Neem voor fiscaal advies in Spanje vandaag nog contact op met ons advocatenkantoor en team van economen in Marbella, in het hart van de Costa del Sol. Wij helpen u met eender welke kwestie van juridische aard, zowel op civielrechtelijk als op strafrechtelijk gebied.