De “inbetalinggeving” is een term die we nogal veel horen de laatste tijd in de communicatiemedia in Spanje. Het gaat om een akkoord tot levering van de onroerende zaak door de schuldenaar aan de bank om zo zijn schuld af te lossen die hij is aangegaan om de woning in Spanje te kopen. Met andere woorden, de hypotheekschuld wordt geannuleerd door de levering van de woning als de schuldenaar zijn verplichtingen niet meer kan tegemoetkomen. Het is een alternatief voor families om zich jegens de schuldeiser te bevrijden van betaling voor iets dat ze niet meer bezitten.

advocatenkantoor Málaga

Niettemin is het een transactie die onderhevig is aan bepaalde belastingen in Spanje. In deze transactie zal een winst of verlies zijn afhankelijk van het verschil in waarde van de woning toen die werd belast met de hypotheek en nu deze aan de bank wordt geleverd.

De inbetalinggeving kan onder verschillende modaliteiten worden belast: Overdrachtsbelasting en Zegelrecht (Overdrachtsbelasting en de belasting op gedocumenteerde Akten) of de BTW naargelang het geval.

Ingeval van inbetalinggeving door een natuurlijke persoon is deze onderhevig aan de Overdrachtsbelasting en de belasting op gedocumenteerde Akten, meer in het bijzonder, onder de modaliteit TPO [Onereuze Overdrachtsbelasting]. In het algemeen wordt de belastinglast overgenomen door de bank gezien de financiële moeilijkheden van de schuldenaar.

Indien de inbetalinggeving geschiedt tussen een zelfstandige of een bedrijf en een bank, en het gaat om een nieuwbouw of woning die wordt gebouwd, dan is de inbetalinggeving onderhevig aan de BTW op de werkelijke waarde op het moment van de transactie. In tweede en verdere overdrachten wordt de verkoop vrijgesteld van de BTW en wordt de Overdrachtsbelasting betaald.

Wie moet deze belasting niet betalen in Spanje?

Indien er een vermogenswinst is in Spanje door de inbetalinggeving, dan worden de particulieren onder risico van uitsluiting, zonder middelen om de schuld af te lossen, vrijgesteld van de inkomstenbelasting voor natuurlijke personen, maar moeten wel voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • De familieleden die in de woning wonen hebben geen inkomen en bezitten geen vermogen om de schuld af te lossen.
  • De hypothecaire lening berust bij de woning en de schuldenaar.
  • De hypotheek wordt met meer dan 60% van het inkomen van de familie-eenheid betaald.
  • Er zijn geen andere persoonlijke of zakelijk garanties.

 

Indien u meer informatie wenst, adviesverlening of u heeft eender welke vraag over belastingrecht, neem dan vandaag nog contact op met ons advocatenkantoor en fiscalisten in Marbella.