Wijzigingen in de inkomstenbelasting voor 2018

Bent u fiscaal resident in Spanje? Houd dan rekening met de volgende wijzigingen op basis van het Koninklijk Besluit 1074/2017 van 29 december, ter wijziging van het Reglement van de Inkomstenbelasting.

De 5 meest relevante wijzigingen in het Reglement van de Inkomstenbelasting zijn de volgende:

  • De vrijgestelde som voor openbare studiebeurzen wordt verhoogd. De huidige vrijstelling van 3.000 euro gaat naar 6.000 euro. Dit kan oplopen tot 18.000 euro per jaar als de beurs de kosten voor huisvesting en transport dekt. De studiebeurs wordt vrijgesteld als de cursussen buiten Spanje worden gevolgd. Doctoraatscursussen zijn vrijgesteld tot een bedrag van 21.000 euro als ze in Spanje worden onderwezen en 24.600 euro als ze in het buitenland worden onderwezen.

 

  • Onder de studiekosten voor personeelsvorming die geen beloning in natura vormen, worden de kosten die worden gefinancierd door andere bedrijven of entiteiten anders dan de werkgever inbegrepen.

 

  • Het dagelijkse bedrag dat is vrijgesteld met betrekking tot de levering van kantinediensten wordt verhoogd, zoals restaurantvouchers, een kredietkaart van 9 tot 11 euro per dag in verband met de ontwikkeling van de arbeidsactiviteit.

 

  • De vrijstelling van het minimum gezinsinkomen door nakomelingen wordt uitgebreid door deze aan te passen aan hen die bij rechterlijk vonnis de voogdij ontvangen.

 

  • De vrijwillige correctie van fouten bij de aangifte van een zelfvereffening wordt vereenvoudigd.

 

Wijzigingen in de vennootschapsbelasting in Spanje tax accountant Marbella

De belastingadviseurs en boekhouders van Welex hebben het genoegen u te informeren over de wijzigingen die zijn ingevoerd krachtens het Koninklijk Besluit 1074/2017 van 29 december met betrekking tot de vennootschapsbelasting in Spanje.

De regeling inzake informatie en documentatie over bedrijven en daaraan verbonden activiteiten is gewijzigd. Deze regeling houdt nu de verplichting in om de informatie per land te presenteren.

Ee uitzondering geldt voor de verplichting om inhoudingen te maken op bedragen die de open pensioenfondsen aan pensioenfondsen betalen. Het doel hiervan is om de beleggingen van andere pensioenfondsen te kanaliseren.

Wat betreft de omzetting van uitgestelde belastingvorderingen in een door de belastingdienst afdwingbaar krediet, wordt de regelgeving met betrekking tot de compensatieprocedure en de betaling van het krediet aan de belastingdienst aangepast aan de wijzigingen die werden aangebracht in de belastingwet van 2016.

Heeft u een bedrijf in Spanje of wilt u een economische activiteit in Spanje starten? Neem dan een betrouwbare en deskundige belastingadviseur en accountant in de arm.  Bij Welex vindt u die. De advocaten en economen van Welex verlenen u juridisch, fiscaal en boekhoudkundig advies. Ze hebben jarenlange ervaring. Neem nu contact met ons op voor een uitstekende dienstverlening.

 

Aanpassingen van de successie- en schenkingsrechten in Spanje

Het Koninklijk Besluit 1074/2017 van 29 december voert eveneens een reeks wijzigingen in inzake successie- en schenkingsrechten in Spanje. Bij de erfenis van een woning wordt het bedrag verhoogd dat de kadastrale referentie van de geërfde eigendommen moet omvatten.

Daarnaast wijzen we u graag op de grote verandering die in werking trad voor de successierechten in Andalusië vanaf 1 januari 2018.

Er zal een vermindering worden toegepast van maximaal 1.000.000 euro van de waarde van het gedeelte dat de erfgenaam ontvangt, inclusief die van de begunstigden van levensverzekeringspolissen, waarbij belasting zal worden geheven op het overschrijdende bedrag, op voorwaarde dat de belastingbetalers voldoen aan de volgende vereisten:

  1. a) Dat het gaat om nakomelingen en geadopteerde kinderen van 21 jaar of ouder, echtgenoten, bloedverwanten of adoptieouders.
  2. b) Dat het bestaande vermogen gelijk is aan of minder is dan 1.000.000 euro.

 

Wilt u uw erfenis voor uw kinderen plannen? Bent u de erfgenaam van een erfenis in Spanje? Neem dan nu contact op met ons advocatenkantoor in Marbella. Vermijd extra zorgen.

Wij bij Welex dragen zorg voor uw gemoedsrust en staan u in uw eigen taal bij.