Relevante vrijstelling van inkomstenbelasting in Spanje

Vereisten voor het niet indienen van uw aangifte inkomstenbelasting in Spanje als u inkomsten uit werk heeft in het buitenland. Door WeLex, uw belastingadviseur in Marbella!

Relevante vrijstelling van inkomstenbelasting in Spanje

Door Welex, uw meertalige econoom, fiscaal adviseur en belastingadviseur in Marbella!

Vraag: Ik ben fiscaal gezien inwoner van Spanje en ik heb inkomsten uit werk. Moet ik in Spanje aangifte doen van de inkomstenbelasting?

Antwoord: Nou, niet altijd. Om geen aangifte inkomstenbelasting te doen in Spanje, moet worden nagegaan of u voldoet aan de vrijstelling die in artikel 7 van de wet wordt genoemd.

Na veel te hebben geschreven over de belastingafdracht van niet-ingezetenen in Spanje en nu de campagne voor de inkomstenbelasting 2020 voor de deur staat, lijkt het ons, financieel adviseurs en belastingadviseurs in Marbella, van belang om wat te vertellen over een van de drie vrijstellingen die in artikel 7 van de Spaanse wet op de inkomstenbelasting worden genoemd.

Let op: deze vrijstellingen zijn van toepassing op belastingplichtigen die in fiscaal opzicht inwoner zijn van Spanje.

4) Vrijstellingen met betrekking tot ontslagvergoeding voor werknemers in Spanje.
5) Vrijstellingen bij bepaalde literaire, artistieke en wetenschappelijke prijzen.
6) Vrijstellingen met betrekking tot inkomsten uit werk in het buitenland.
Voor al uw vragen over fiscale zaken, neemt u contact op met een van onze belastingadviseurs van ons Financiële en Advocatenkantoor in Marbella.

Vrijstellingen met betrekking tot inkomsten uit werk in het buitenland.

Volgens dit artikel van de Spaanse wet op de inkomstenbelasting voor natuurlijke personen, zijn inkomsten uit daadwerkelijk in het buitenland verrichte werkzaamheden, die voldoen aan de volgende bepalingen, vrijgesteld van belasting:

D) De werkgever is een bedrijf dat niet belastingplichtig is in Spanje.

E) In het land waar de werkzaamheden worden uitgevoerd, wordt belasting geheven die identiek of analoog is aan de inkomstenbelasting in Spanje. Dat houdt in dat dat geen belastingparadijs is en dat het betreffende land een overeenkomst met Spanje heeft gesloten om internationale dubbele belastingheffing te voorkomen inclusief uitwisseling van informatie.

F) De vrijstelling heeft een maximumgrens van 60.100 euro per jaar. Let op: bij de berekening moet rekening worden gehouden met de dagen dat de werknemer daadwerkelijk in het buitenland is geweest.

Voorbeeld en conclusie: het is duidelijk dat een natuurlijke persoon die gehuwd is met een fiscaal inwoner van Spanje, ook fiscaal inwoner van Spanje wordt. Als deze echter aan de bovengenoemde voorwaarden voldoet, is deze niet verplicht om de overeenkomstige aangifte voor de inkomstenbelasting voor natuurlijke personen in te dienen in Spanje.

Of u nu wel of niet belastingplichtig bent in Spanje, neem nu contact op met onze financieel adviseurs en belastingadvieskantoor in Marbella. Wij helpen u graag bij het beantwoorden van uw belastingvragen.

Hoewel onze kantoren in Marbella (Malaga) zijn, bieden we onze juridische en fiscale dienstverlening aan in heel Spanje.