De beëindiging van de functie van bestuurder van een bedrijf in Spanje kan om de volgende redenen plaatsvinden:

  1. Wegens het aflopen van het mandaat.
  2. Door afstand te doen van de functie of ontslag als bestuurder.
  3. Door het stopzetten wegens een beslissing genomen door de algemene vergadering.
  4. Wegens het overlijden van de bestuurder.

 

  1. Het aflopen van het mandaat

Het mandaat loopt af zoals vastgesteld in benoemingen voor een specifiek periode. De functie van de bestuurder loopt af als, op het einde van deze termijn, de algemene vergadering wordt gehouden of de periode is verstreken om de algemene vergadering te houden, waarin de jaarrekeningen van het vorig boekjaar moeten worden goedgekeurd.

In het geval dat de termijn voor het bijeenroepen van de algemene vergadering is verstreken, mag de administrateur de vergadering niet meer bijeenroepen en moet hij beroep doen op de gerechtelijke kennisgeving. De bestuurder blijft desondanks verantwoordelijk voor het feit dat hij de algemene vergadering niet op tijd bijeen heeft geroepen.

  1. Door afstand doen van de functie of ontslag als bestuurder van een bedrijf in Spanje

Afstand doen van of ontslag nemen in de functie: de bestuurder is gerechtigd om op eender welk moment ontslag te nemen uit zijn functie. Op dit recht is geen enkele beperking van toepassing.

Het afstand doen van de functie kan op een van de volgende wijzen worden gedaan, opdat het aftreden wordt geregistreerd:

In de eerste plaats met een ontslagbrief die onweerlegbaar aan de vennootschap moet worden gemeld.

Een andere optie is een certificaat van de notulen van de algemene vergadering, met handtekeningen die door de notaris worden gelegitimeerd.

Het ontslag is geldig vanaf het moment dat de vennootschap er kennis van heeft genomen.

De zorg of vereiste van de bestuurder, indien hij alleenbestuurder is, vereist echter dat hij voorafgaand aan of tegelijkertijd met zijn/haar ontslag de vergadering bijeenroept die beslist over de benoeming van zijn/haar opvolger. Een bewijs van dat de vergadering werd gehouden is niet nodig. Wel is een bewijs nodig van de oproeping tot die vergadering.

Anderzijds kan – in het geval van een ander bestuursorgaan – elke bestuurder in functie de vergadering bijeenroepen.

In die zin is het ontslag ook geldig in die gevallen waarin het ertoe leidt dat het aantal bestuurders onder het wettelijke minimum komt te liggen, zelfs als er slechts één bestuurder overblijft. De overblijvende bestuurder of bestuurders kunnen immers altijd de vergadering bijeenroepen.

Neem vandaag nog contact op met ons advocatenkantoor en team van economen in Marbella als u meer informatie wenst te ontvangen over het bestuur in Spaanse bedrijven.

Welex, uw Nederlandstalige accountant en advocaat in Spanje onder één dak!