13.112017
Off
5
usufruct spain

Vruchtgebruik in Spanje ten gunste van een juridische persoon

Welex, uw Nederlandstalig advocatenkantoor in Spanje heeft het genoegen om additionele informatie te verstrekken over het Vruchtgebruik in Spanje ten gunste van een juridische persoon.


Vruchtgebruik in SpanjeDe juridische figuur van het vruchtgebruik in Spanje ten gunste van een rechtspersoon (bijvoorbeeld een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, dagelijks actief) is niet uitdrukkelijk in de Spaanse wetgeving opgenomen.

 
We zullen proberen de kenmerken van deze juridische figuur kort te omschrijven.

 
In artikel 515 van het Spaanse Burgerlijk Wetboek wordt het volgende bepaald in de typische oude retoriek van de eeuw waarin het geschreven werd:

 
“Het vruchtgebruik ten gunste van een stad, bedrijf of vennootschap kan niet voor meer dan dertig jaar worden vastgelegd. Als het werd vastgesteld, en voor dit tijdstip de stad verlaten zou worden, of het bedrijf of de vereniging zou zijn ontbonden, zou het vruchtgebruik door dit feit worden beëindigd.”

 
Uit het bovenstaande artikel kunnen we de volgende conclusies trekken:

  • –        Dat het inderdaad mogelijk is een Spaanse vruchtgebruik vast te stellen ten gunste van een rechtspersoon. Het Spaans Burgerlijk Wetboek verwijst naar “stad”, corporatie (verenigingen, stichtingen, etc.) of bedrijf (naamloze vennootschap, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, etc.).
  • –        Dat zulk vruchtgebruik in Spanje tijdelijk zal zijn. Deze regel is verplicht, dat wil zeggen dat er geen vrijheid bestaat tussen de partijen om deze veronderstelling van vruchtgebruik te beperken.
  • –        De duur van het vruchtgebruik in Spanje bedraagt ​​in ieder geval 30 jaar. Het is een feit dat deze entiteiten (mensen, corporaties of vennootschappen. etc.) kunnen worden opgericht voor onbepaalde duur, maar volgens de wet kan geen vruchtgebruik worden vastgelegd ten gunste van deze entiteiten met een duur van meer dan 30 jaar.
  • –        Als de rechtspersoon ontbonden wordt voordat de 30 jaar is verstreken, wordt het vruchtgebruik beëindigd de ontbinding van de rechtspersoon zelf.
  • –        Het gaat dus om een tijdelijk vruchtgebruik en dus zullen de desbetreffende normen betreffende tijdelijk Spaanse vruchtgebruik  van toepassing zijn.
  • –        Het tijdelijk vruchtgebruik in Spanje wordt onder andere berekend door de totale waarde van het goed of recht waarop het vruchtgebruik van toepassing is, te vermenigvuldigen met 2% voor ieder jaar van het vruchtgebruik, maar met een maximum van 70%.
  • –        Bijgevolg bedraagt ​​de waarde van het vruchtgebruik nooit meer dan 60% van de totale waarde van het goed of recht waarop het van toepassing is, aangezien dit het maximum is voor tijdelijke vruchtgebruiken van 30 jaar.

Bijvoorbeeld:


Stel je voor dat we een woning willen kopen ter waarde van 100.000,00 euro. En we willen een vruchtgebruik vastleggen ten gunste van een Stichting ter bescherming van de Iberische Lynx (bijvoorbeeld) voor een maximale duur van 30 jaar. Laten we de waarde van het tijdelijke vruchtgebruik en de blote eigendom berekenen:

 
Tijdelijke vruchtgebruik ten gunste van de stichting, voor 30 jaar:

 
– Waarde van het vruchtgebruik: 30 x 2% = 60% x 100.000 euro = 60.000,00 euro

– Waarde blote eigendom: 100.000,00 – 60.000,00 euro = 40.000,00 euro


Heeft u vragen over het tijdelijke vruchtgebruik in Spanje ten gunste van rechtspersonen, neem dan nu contact op met ons kantoor. Wij beantwoorden al uw vragen omtrent deze of andere kwesties.

Tags: , , ,