Het is belangrijk om vooraleer de fundamentele elementen van het vruchtgebruik te bespreken, we eerst even dieper ingaan op het concept vruchtgebruik en het recht op vruchtgebruik zelf.

spanish will advocaten

Zodat dit blog wat gemakkelijker te begrijpen zou zijn, leggen we eerst uit wat het vruchtgebruik is: het is het recht van de vruchtgebruiker om een eigendom dat niet van hem/haar is te gebruiken op voorwaarde dat hij het eigendom op correcte wijze bewaard. Deze rechtsfiguur wordt voorzien in de normgeving en is dus wettelijke mogelijk.

De volgende vraag die nu kan opkomen: hoe kan het vruchtgebruik verkregen worden.

De wet legt twee verschillende manieren vast, met name:

  1. Hetgeen in de wet is bepaald: daaronder vallen bijvoorbeeld testamenten. In geval van overlijden, opdat de weduwe of weduwnaar beschermd blijft, voorziet de wet de mogelijkheid om een recht van vruchtgebruik toe te kennen aan de weduwe of weduwnaar in kwestie, hoewel de eigenaars van het eigendom eigenlijk de werkelijke erfgenamen zijn. In dit geval duurt het vruchtgebruik tot het overlijden van de vruchtgebruiker.
  2. Omdat dit voorzien wordt in de laatste wilsbeschikking van een persoon. Op deze manier is het ook duidelijk dat dit ook in een privécontract kan worden opgenomen. Bijvoorbeeld, stel nu dat u het vruchtgebruik aan een persoon wil nalaten die geen erfgenaam is zodat hij/zij in de woning kan blijven wonen. Uw wettelijke erfgenamen worden echter ook niet onbeschermd gelaten. In dit geval duurt het vruchtgebruik gedurende de termijn vastgelegd in het contract (bijvoorbeeld 20 jaar) of terwijl de vruchtgebruiker leeft.

Kort samengevat wordt het vruchtgebruik in de meeste gevallen beëindigd door het overlijden van de vruchtgebruiker.

Of in het ander geval, door de beëindiging van het contract. Het kan ook zijn dat de vruchtgebruiker wil afzien van zijn/haar recht en dus ook op deze wijze een einde komt aan het vruchtgebruik.

Indien de eigendom voor een bepaalde periode niet wordt gebruikt, kan de vruchtgebruiker ook het recht op vruchtgebruik verliezen (30 jaar voor onroerende zaken en 6 jaar roerende zaken).

Bij de annulering of beëindiging van het vruchtgebruik, dient de eigenaar de desbetreffende lasten te vereffenen over de waarde van het vruchtgebruik op het moment van vastlegging.

Niettemin, om de eigendomstitel te consolideren door ontbinding van het vruchtgebruik, is complexe en diepgaande kennis nodig van de wetgeving, waarvan een persoon die niet in de wereld van rechten zijn weg weet, niet op de hoogte is. Daarom raden wij, gezien de complexiteit van de procedure, aan om contact op te nemen met ons team deskundige adviseurs in de materie.