Na meer dan 250 blogs op de website van advocatenkantoor Welex in Marbella gepubliceerd te hebben in 4 verschillende talen, willen we het vandaag over iets anders hebben. In plaats van te schrijven over specifieke wetgeving met betrekking tot de aangifte voor de inkomstenbelasting van natuurlijke personen, vennootschapsbelasting of de inkomstenbelasting voor niet residenten in Spanje, successierechten en nog veel meer, willen we vandaag ingaan op specifieke vragen van onze klanten.lawyer in marbella, accountant in marbella

 

Waar komt de naam WELEX vandaan?

 

WELEX, het Nederlandstalige advocatenkantoor in Marbella is gespecialiseerd in onroerend goed, civiel en fiscaal recht, handelsrecht en zelfs strafrecht. Voor WELEX werken advocaten, economen, boekhouders en adviseurs in arbeidsaangelegenheden die uw vragen over juridische, commerciële, fiscale en boekhoudkundige kwesties zullen beantwoorden en u als klant rechtszekerheid bieden vanuit hun ervaring en professionaliteit.

 

WELEX is een samengestelde naam die uit twee woorden bestaat.

WE = Wij

LEX = wet in het Latijn. Een geschreven wet die door de bevoegde autoriteit is afgekondigd.

 

Conclusie: WeLex = Wij zijn de wet

 

In Spanje worden alle bindende regels die in het Koninkrijk Spanje van kracht zijn of zijn geweest, als wetten beschouwd. Volgens de Spaanse grondwet van 1978 kan een wet verschillende rangen hebben in de volgende volgorde:

 

1) Organieke wet

2) Koninklijk Besluit

3) Koninklijk Wetsbesluit

4) Autonome wet

 

Van alle diensten die dit advocatenkantoor in Marbella kan aanbieden, lichten we graag de volgende uit:

 

  • Advies met betrekking tot de aan- en verkoop van onroerend goed in Spanje
  • Nalatenschappen en testamenten
  • Boekhouding en fiscale vertegenwoordigers
  • Advies voor bedrijven en vennootschappen
  • Nakijken van jaarrekeningen
  • Procesrecht, zowel civielrechtelijk als strafrechtelijk

 

Lees ook nog wat meer nieuws over de volgende categorieën:

 

 

Neem vandaag nog contact op met ons advocatenkantoor en team van economen in Marbella, Málaga voor al uw juridische en fiscale kwesties!