Door WeLex, uw Nederlandstalige vastgoed advocatenkantoor in Spanje.

Belasting op hypotheken' in Spanje
Belasting op hypotheken’ in Spanje

Het Koninklijk Besluit nr. 17/2018 van 8 november wijzigt de Spaanse Wet inzake Overdrachtsbelasting en Zegelrecht. Deze Spaanse wet werd door de pers ‘Belasting op hypotheken’ genoemd.

Na de beslissing van het Spaanse Hooggerechtshof dat de betaling van de belasting die voortvloeit uit het verstrekken van een hypothecaire lening door de lener moet blijven worden betaald, heeft de Spaanse regering bij koninklijk wetsbesluit (Koninklijk Besluit 17/2018 van 8 november, ter wijziging van de herziene tekst van de Spaanse wet Inzake Overdrachtsbelasting en Zegelrecht, bij Koninklijk Besluit 1/1993 van 24 september) de regeling goedgekeurd waarmee vanaf 10 november 2018 deze belasting door de kredietverstrekkers ofwel de banken, op zich genomen moet worden.

Dit koninklijk besluit wijzigt dus artikel 29 van de Spaanse wet Inzake Overdrachtsbelasting en Zegelrecht, die als volgt luidt:

De belastingplichtige is de verkrijgende partij van het goed of het recht en, bij gebreke daarvan, de persoon die de notariële akte doet verlijden of deze opvraagt, of in wiens belang ze wordt afgegeven. In het geval van leningen met hypothecaire zekerheid, wordt de kredietgever beschouwd als de belastingplichtige.

Het zegelrecht belast rechtshandelingen die worden verleden in Spaanse notariële aktes, handelsdocumenten en administratieve aktes, die een waarde geven aan de desbetreffende rechtshandeling en waarop de belasting wordt toegepast. Het belastingpercentage varieert afhankelijk van de autonome gemeenschap waar het publiekrechtelijk document wordt verleden en varieert van 0,5% tot 2%. In de autonome gemeenschap Andalusië is het percentage op de door banken verstrekte hypothecaire leningen 1,5%, toe te passen op wat bekend staat als het bedrag voor de  ‘hypothecaire aansprakelijkheid’.

Maar wat is de hypothecaire aansprakelijkheid in Spanje? Om de lezer niet te vermoeien met  technische kwesties en om praktische redenen zullen we het eenvoudig houden en kunnen we stellen dat dit bedrag niet samenvalt met het bedrag van de hypothecaire lening maar met een hoger bedrag. Maar, waarom hoger?

Zoals reeds aangegeven, wordt deze hypothecaire aansprakelijkheid in Spanje berekend door aan de hoofdsom van de lening bepaalde bedragen toe te voegen. Deze bedragen ontstaan bij tenuitvoerlegging van de hypothecaire lening door de bank indien de maandelijkse bedragen niet betaald worden: een maximumbedrag voor gewone rente, plus een maximumbedrag voor achterstalligheidsrente en nog een bedrag voor de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten. De hypothecaire aansprakelijkheid is niet altijd vast en varieert per bank. Normaal schommelt deze tussen 30% en 60% van de hoofdsom van de lening.

We nemen als voorbeeld de aanvraag van een hypothecaire lening met een hoofdsom van 150.000 euro. Laten we stellen dat het maximumbedrag voor gewone en buitengewone rente en kosten 50.000 euro is, dan zal de totale hypothecaire aansprakelijkheid 200.000 euro bedragen. Daarop wordt dus 1,5% aan zegelrecht gerekend in de autonome gemeenschap Andalusië. Dat komt neer op een bedrag van 3.000 euro. Dit bedrag zal dus vanaf november 2018 door de bank en niet door de lenende partij worden betaald.

We kunnen er vanuit gaan dat de bank deze 3.000 euro op de een of andere manier aan de lenende partij zal doorberekenen.

Dit artikel werd geschreven door Welex, uw vastgoed advocatenkantoor in Marbella, Málaga, Spanje. Neem vandaag nog contact op met onze Nederlandstalige advocaten en economen!

Advocaat in Marbella, Advocatenkantoor in Marbella, Advocaat in Spanje, advocatenkantoor in Spanje, advocaat Costa del Sol, advocatenkantoor Costa del Sol, Hypotheek in Spanje, hypotheek in Marbella, hypotheek Costa del Sol