Woont u in Spanje en bent u op zoek naar de ins en outs van de belasting op spaargeld? Van Welex, uw gids en belastingadviseur in dit land, geven we u graag een overzicht van de verschillende belastingtarieven die worden geheven op de vrucht van uw inspanningen en financiële vooruitziendheid.

 

Belastingtarieven op spaargeld van natuurlijke personen in Spanje

 

De belastingtarieven op spaargeld in Spanje variëren naargelang de aard van het aangehouden kapitaal en het rechtsgebied in kwestie. Op nationaal niveau stelt de inkomstenbelasting specifieke categorieën vast voor de nettobasis van spaargeld, evenals voor bepaalde inkomsten uit roerend kapitaal en vermogenswinst.

De belasting op dividenden in Spanje voor natuurlijke personen wordt geregeld op basis van hun classificatie als inkomsten uit roerend kapitaal, die worden samengevoegd in de belastinggrondslag voor spaargeld en onderworpen aan de overeenkomstige inkomstenbelasting, met de relevante uitzonderingen en beperkingen die kunnen voortvloeien uit specifieke wetgeving of internationale overeenkomsten.

Het spectrum van inkomsten uit spaargelden in Spanje is verdeeld in twee hoofdcategorieën:

  1. Inkomsten uit roerend kapitaal in Spanje: dit omvat onder andere dividenden uit aandelen en deelnemingen, vermogenswinsten uit de overdracht van overdraagbare effecten en rente van bankrekeningen. Als het saldo positief is, wordt het toegevoegd aan de belastinggrondslag; als het negatief is, kan het worden gecompenseerd met maximaal 25% van het positieve saldo van vermogenswinsten en -verliezen gedurende maximaal 4 jaar, op voorwaarde dat er verliezen zijn die moeten worden gecompenseerd.
  2. Vermogenswinsten en -verliezen: deze vloeien onder andere voort uit de overdracht van onroerend goed in Spanje.

Voor meer informatie:

Artikelen met betrekking tot vermogenswinst.

https://www.welex.es/nl/vermogenswinst-in-spanje-aftrek-van-grootschalige-werkzaamheden-in-spanje/

https://www.welex.es/nl/spaanse-vermogenswinstbelasting-op-de-verkoop-van-een-onroerend-goed/

De belasting op uw spaartegoeden zal het resultaat zijn van de combinatie van beide posten. Vergeet niet dat u beide posten tot 25% kunt compenseren, waardoor u minder belasting hoeft te betalen. Eenmaal opgeteld en/of gecompenseerd, zal een percentage van 19% tot 28% worden toegepast, in overeenstemming met de geldende belastingtabellen:

  • Van 0 tot 6.000€: 19%
  • Van 6.000,01€ tot 50.000€: 21%.
  • Van 50.000,01€ tot 200.000€: 23%.
  • Van 200.000,01€ tot 300.000€: 27%.
  • Meer dan 300.000,01€: 28%.

Kunnen de autonome gemeenschappen in Spanje de belastingtarieven op spaartegoeden bepalen?

De Autonome Gemeenschappen, inclusief Andalusië, hebben niet de bevoegdheid om deze belastingtarieven te wijzigen, wat betekent dat de toepasselijke schaal uniform is op het hele nationale grondgebied.

 

Aarzel niet om contact op te nemen met ons kantoor van belastingadviseurs in Spanje voor al uw belastinggerelateerde vragen.