Misschien wordt u op een dag geconfronteerd met de situatie dat u een ​​erfenis moet aanvaarden of weigeren. Dit is een moeilijk moment voor u en ook vrijwel altijd een belangrijke beslissing. Met dit artikel willen we u helpen om een ​​beetje licht te werpen op dit ingewikkelde thema.

In Spanje is een erfenis aanvaarden of weigeren een normale procedure. Voordat u een beslissing neemt, moet u echter rekening houden met alles wat het inhoudt. Wat zijn de risico’s? Zijn er kosten aan verbonden? Is er een bepaalde termijn waarin ik moet aanvaarden of verwerpen? Dit zijn enkele van de vragen die u moet beantwoorden. Ondanks de informatie die wij u bieden in dit artikel is het altijd goed om contact op te nemen met een specialist in erfenissen in Spanjedie uw specifieke zaak zal bestuderen.

 

Het aanvaarden van een erfenis in Spanje

Als een persoon komt te overlijden moet de erfenis eerst door de erfgenamen worden aangenomen. Hoe gaat dat te werk? In Spanje zijn er twee wettelijke manieren om een ​​erfenis te aanvaarden:

Door middel van uitdrukkelijke aanvaarding: de meest voorkomende manier is door middel van een notariële akte van een privédocument betreffende de aanvaarding van de erfenis.

Door middel van een stilzwijgende aanvaarding: deze situatie treedt op wanneer de aanvaarding van de erfenis wordt geacht te hebben plaatsgevonden aangezien de erfgenaam de aan hem overgedragen goederen in gebruik heeft genomen. Een voorbeeld: stel je voor dat een deel van de erfenis uit juwelen bestaat en de dochter van de overleden persoon gebruikt deze juwelen: in dit geval wordt geconcludeerd dat zij de erfenis heeft aanvaard.

Zodra de erfenis is aanvaard, zijn er twee alternatieven die in aanmerking moeten worden genomen.

Het zuiver aanvaarden van de erfenis: als er geen twijfel bestaat over dat de overledene schulden heeft achtergelaten of dat de activa hoger zijn dan de schulden, is het aan te bevelen de erfenis ‘zuiver’ te aanvaarden.

Het beneficiair aanvaarden van de erfenis: als u niet zeker weet of de overledene schulden heeft, dan is het aan te bevelen om dit alternatief te kiezen. In dit geval zal de erfgenaam alleen verantwoordelijk zijn voor de schulden tot het bedrag van de waarde van de goederen die deel uitmaken van de erfenis.

Termijn en kosten bij het aanvaarden van de erfenis

Laten we beginnen met het verduidelijken van de periode waarin u de erfenis moet aanvaarden. In ieder geval heeft u altijd een termijn van 6 maanden vanaf de datum van het overlijden van de testateur om de erfbelasting te betalen (link articulo derecho sucesiones).

De kosten variëren per geval en hangen af van bijvoorbeeld het feit of er een testament is of niet, de graad van verwantschap etcetera. Bel nu naar ons kantoor op (+34) 952 77 55 21. Zo zullen onze in erfrecht en nalatenschappen in Spanje gespecialiseerde experts uw specifieke zaak bestuderen.

Redenen om een ​​erfenis in Spanje te verwerpen (te weigeren)

Het komt voor dat mensen de erfenis afwijzen omdat zij vrezen de erfbelasting niet te kunnen betalen of omdat ze door de gevolgen van de economische crisis wat angstig zijn geworden.

Laat in dat geval één ding duidelijk zijn: zodra u de erfenis verwerpt (wettelijke term gebruikt wanneer een persoon een erfenis weigert) is er geen weg terug. Daarom is dit een beslissing die u goed moet overwegen.

De belangrijkste reden om een erfenis te verwerpen is wanneer de schulden veel hoger zijn dan de activa. Een voorbeeld: Iemand kocht een huis in Spanje tijdens de vastgoed boom met een hypotheek van 200.000 euro, terwijl nu de waarde van het huis niet boven de 100.000 euro komt. In dit geval is het duidelijk dat de erfenis wordt afgewezen.

Een andere reden om een ​​erfenis te verwerpen is bijvoorbeeld wanneer een van de erfgenamen schulden heeft en de schuldeisers deze schulden kunnen vorderen met de activa van de erfenis om zo die schulden af ​​te lossen. Als de erfgenaam besluit de erfenis te verwerpen, zou de erfenis overgaan op andere familieleden.

Erfenisbelasting moet worden betaald wanneer u de erfenis aanvaardt. De hoogte van deze belasting varieert per autonome gemeenschap in Spanje waar de overledene woont. De hoge kosten van deze belastingen kunnen ook voldoende reden zijn om de erfenis te verwerpen.

Wat gebeurt er wanneer u de erfenis overdraagt op uw nakomelingen? Misschien heeft u geen behoefte aan de erfenis maar uw kinderen wel. In dit geval moet u de erfenis afwijzen, zodat deze overgaat op uw kinderen.

Tot slot: De procedure om een ​​erfenis in Spanje te aanvaarden of te verwerpen is bij uitstek een procedure waarbij u een betrouwbare advocaat met veel ervaring in het Spaanse erfrecht in de arm neemt. Neem bij vragen vandaag nog contact op met Welex, uw advocatenkantoor in Marbella.