In 2024 zal de spaanse regering starten met de invoering van een systeem van tolheffing op de snelwegen in Spanje.

Dit betalingssysteem is gebaseerd op twee fundamentele criteria, aldus de directeur van de Algemene Verkeersdirectie, Pere Navarro: “wie vervuilt, betaalt” en “wie gebruikt, betaalt”.

 

Deze maatregel, die al jaren wordt toegepast in sommige Europese landen zoals Portugal en Frankrijk, is opgenomen in het herstel-, transformatie- en veerkracht plan dat de voorzitter van de Spaanse regering, Pedro Sánchez, naar Brussel heeft gestuurd voorafgaand aan de aankomst in Spanje van Europese fondsen, die bedoeld zijn om de negatieve gevolgen van de wereldwijde COVID-19 pandemie in heel Europa te verminderen.

 

De bedoeling van deze maatregel is het onderhoud te bekostigen van het uitgebreide Spaanse wegennet.

Een van de grootste in Europa, dat meer dan 24.466 kilometer telt, waarvan 12.000 kilometer wegen met een grote capaciteit, zoals snelwegen en tweebaanswegen. Volgens de Spaanse regering “is het niet mogelijk deze kosten rechtstreeks ten laste te brengen van de overheidsbegroting”. Dit systeem zal in de toekomstige mobiliteit wet worden opgenomen.

 

Met betrekking tot zware voertuigen voor goederenvervoer wordt in het document gepreciseerd dat “deze kosten door de verladers zullen worden gedragen”. Er wordt echter verzekerd dat deze kwestie rechtstreeks met de beroepsvervoerders zal worden geregeld om conflicten zoals die zich in Frankrijk in 2019 hebben voorgedaan, te vermijden. Voor particuliere voertuigen is de regering van plan een bewustmakingscampagne te voeren om de chauffeurs bewust te maken van de dringende noodzaak om deze maatregel toe te passen. Om de afwijzing die dit systeem bij de Spaanse bestuurders teweegbrengt te verzachten, zullen bovendien “betaalbare tarieven” en kortingen of bonussen worden vastgesteld voor verschillende groepen of regelmatige bestuurders.

 

 

Nieuwe tolheffing op snelwegen in Spanje

Deze tarieven zullen naar verwachting ongeveer tussen de 3 en 5 cent per kilometer op de snelwegen bedragen. Om duidelijker aan te geven wat deze maatregel zou inhouden, delen wij van Welex, advocaten en accountants in Marbella, U mee dat de prijs die zou moeten worden betaald voor een rit tussen Marbella en Málaga, de hoofdstad van de Costa del Sol, ongeveer tussen 1,80 en 3 euro per rit zou liggen.

 

Dit plan voor tolheffing op autosnelwegen in Spanje is even ambitieus als de plannen van de Spaanse regering om deze geleidelijk in te voeren, niet alleen op snelwegen en tweebaanswegen, maar ook op het gehele nationale wegennet. Deze plannen voor de invoering van tolheffing op autosnelwegen in Spanje vereisen dat de Raad van Ministers vóór aanstaande juni een “eerste lezing” geeft aan deze mobiliteits wet. Naar verwachting zal deze echter niet voor het tweede kwartaal van 2023 worden goedgekeurd.

 

Vanuit Welex, advocaten- en accountantskantoor in Marbella, zullen wij U op de hoogte blijven houden van het laatste economische, fiscale, juridische en boekhoudkundige nieuws in Spanje. Wij nodigen U uit om contact met ons op te nemen voor elke juridische of boekhoudkundige vraag, wij zullen U graag helpen. 

 

De hierboven gepubliceerde informatie is informatief en niet juridisch bindend.