company in Spain accountants MarbellaDe besloten vennootschap wordt geregeld door de Wet van Kapitaalvennootschappen in het Koninklijk Wetsbesluit 1/2010, van 2 juli.

 

Het minimumkapitaal bedraagt 3.000 euro en is verdeeld in aandelen die toekomen aan de vennoten op basis van hun inbreng. De vennoten zijn niet persoonlijk aansprakelijk voor de schulden van de vennootschap.

 

Om een besloten vennootschap op te richten in Spanje is het nodig naar een notaris te gaan om de oprichtingsakte te doen verlijden en om deze vervolgens in te schrijven in het Handelsregister.

 

De oprichtingsakte van de B.V. (in het Spaans een S.L.) moet de volgende informatie bevatten:

 

1.- Identiteitsbewijs van de vennoten en hun persoonlijke gegevens, met inbegrip van hun fiscale identificatienummers of paspoort en NIE-nummer voor niet-residenten, burgerlijke staat en adres.

 

2.- De intentie een besloten vennootschap op te richten.

 

3.-  Het maatschappelijk kapitaal en het aantal aandelen dat aan elk van de vennoten toekomt.

 

4.- De statuten, inclusief de naam van de vennootschap, het maatschappelijk doel en de aandelen waarin het is verdeeld, het bestuur van de vennootschap en het nemen van besluiten.

 

5.- Benoeming van de bestuurder van de vennootschap.

 

De Spaanse vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur, tenzij anders is overeengekomen in de statuten.

 

De inschrijving bij het Handelsregister dient binnen twee maanden na de oprichting van de besloten vennootschap plaats te vinden.

 

De vennootschappen kunnen een website hebben. Over het ontwerp en de uitvoering ervan moet bij algemene vergadering worden beslist. Nadat de website is gemaakt, zal elke wijziging of de verwijdering ervan door de bestuurder van de vennootschap moeten worden besloten.

 

Het akkoord over de aanmaak van de website moet eveneens worden ingeschreven in het Handelsregister. Daarbij moet deze worden gepubliceerd in het Officiële Staatsblad van het Handelsregister. De afspraken en inhoud die op de website worden vermeld, opdat de akkoorden die op de website vermeld worden, rechtsgevolgen sorteren.

 

Onze in handelsrecht gespecialiseerde advocaten zullen u begeleiden bij alle formaliteiten rond de oprichting van de besloten vennootschap:

 

– Verzoek tot certificaat met naam bij het Centraal Handelsregister.

 

– Certificaat van storting bij de bank van het maatschappelijk kapitaal.

 

– Bijstand op het notariskantoor.

 

Het verkrijgen van het Spaans Fiscaal Identificatienummer voor de vennootschap en vereffening van de belasting.

 

– Inschrijving in het Handelsregister.

 

Neem vandaag nog contact met ons op zodat wij u bij kunnen staan om te voldoen aan uw fiscale verplichtingen als ondernemer en zelfstandige.