Door WeLex, uw Nederlandstalige accountant in Spanje!

Zijn de facturen van een bouwbedrijf in Spanje onderhevig aan Spaanse btw? En wat als de cliënt een Duits bedrijf is dat een intracommunautair btw-nummer heeft?

BTW

BTW

 WeLex, uw advocatenkantoor en team accountants in Marbella, geeft u vandaag wat uitleg over een van de meest complexe belastingen in het Spaanse rechtssysteem met een praktisch voorbeeld.

 De facturen afgegeven door een Spaanse ondernemer aan een Duits bedrijf zijn onderhevig aan de Spaanse BTW aan 21%. Nu is de vraag wel nog wie de BTW moet betalen ten overstaan van de Spaanse Belastingdienst?

De beschreven dienstenverlening valt in principe, omdat de eindgebruiker een bedrijf of professional is, onder de algemene norm van artikel 69 van de Btw-wet in Spanje, met name, de btw wordt betaald in het land waar de eindgebruiker haar zetel van economische activiteit heeft, dus in dit geval in Duitsland.

Niettemin moet rekening gehouden worden met de speciale norm bepaald in artikel 70.1.1º van de Btw-wet in Spanje, waarin bepaald wordt dat de diensten worden beschouwd als verleend in het gebied van toepassing van de belasting (SPANJE) indien de diensten betrekking hebben op onroerende goederen die gelegen zijn in dat gebied. Dit betekent dat, indien niet wordt voldaan aan de vereisten die ik hierna zal vermelden, de facturen moeten worden afgegeven met 21% btw.

Nu is er nog een uitzondering op de hierboven beschreven normen. Deze uitzondering is gedefinieerd in artikel 84, 1.2º, f van de btw-wet in Spanje waarin bepaald wordt dat de belastingbetaler van de btw niet de ondernemer zal zijn die de factuur afgeeft (voor werken aan onroerende goederen of de bouw van woningen) maar de eindgebruiker van de dienstenverlening indien:

  1. f) het gaat om uitvoeringen van werken, met of zonder inbreng van materialen, alsook het beschikbaar stellen van personeel voor de uitvoering ervan, als gevolg van contracten die rechtstreeks tussen de promotor en aannemer werden ondertekend met als doel de bebouwing van terreinen of de verbouwingen van gebouwen.

Het bepaalde in de vorige paragraaf zal ook van toepassing zijn indien de dienstenontvangers op hun beurt aannemers of onderaannemers zijn in de hierboven vermelde voorwaarden.

Dit betekent dat, indien het Duits bedrijf een gebouw of verbouwing wenst te doen in de luchthaven van Valencia bijvoorbeeld en de werken uitgevoerd door een Spaanse ondernemer (aan het Duits bedrijf die de hoofdaannemer is van de werken) dienen voor de bouw of verbouwing van een gebouw, de belastingbetaler van de btw dan in principe het Duits bedrijf is. De Spaanse Belastingdienst kan in dit geval dus niet eisen aan de Spaanse ondernemer dat deze btw betaalt. Daarom is het ook raadzaam om een bewijs te kunnen voorleggen van deze feiten, met name dat de Duitse aannemer of promotor dus schriftelijk verklaart dat de uitvoering van de werkzaamheden waarvoor ze in dienst werden genomen het gevolg zijn van een contract dat rechtstreeks tussen de promotor en aannemer werden ondertekend met als doel de bebouwing van terreinen of de verbouwingen van gebouwen.

Tenslotte moeten we opmerken dat in de factuur een verwijzing moet gemaakt worden naar artikel 196 van de Duitse Btw-wet, terwijl hier het artikel van de Spaanse btw-wet zou moeten worden beschreven. Dit artikel van de Duitse btw-wet bepaalt dat de belastingbetaler van een dienstenverlening de ontvanger ervan is wanneer de factuur wordt afgegeven door een ondernemer van een andere lidstaat (intracommunautaire dienstenverlening, zoals bepaald in artikel 69 van de Spaanse btw-wet), artikel dat niet van toepassing is naar mijn inziens overeenkomstig het bepaalde in artikel 70. 1.1º

Zoals je kan opmerken is het allemaal niet zo eenvoudig. Neem contact met één van de Spaanse BTW ervaren adviseurs van ons Nederlandstalig accountancy kantoor in Spanje. Zoals kan zien kan de BTW wet in Spanje zeer complex zeer complex zijn.

Als de facturen zo worden ingediend, kan de Spaanse Belastingdienst eisen dat de Btw in Spanje wordt betaald plus boetes en achterstalligheidsrente. Indien er een verwijzing wordt gemaakt naar artikel 84 1 2º. f, in plaats van artikel 196 van de Duitse btw-wet, kan je daaraan nog ontkomen. De Spaanse Belastingdienst kan extra informatie verzoeken zoals het contract van de uitvoering van de werken ondertekend tussen de partijen of een certificaat of schriftelijk document van het Duits bedrijf waarin vermeld wordt dat het gaat om een bouw of verbouwing.

Advocaat in Marbella, advocaat in Spanje, accountant in Marbella, econoom in Marbella, econoom in Spanje.