De laatste jaren is er een aanzienlijke toename van toeristische verhuur in Spanje. Als eigenaar van een woning in Andalusië kunt u die als toeristische accommodatie te huur aanbieden door ze op de markt te plaatsen of te promoten via toeristische kanalen, zoals makelaarskantoren, bemiddelingsbedrijven of digitale kanalen voor boekingsmanagement.

Er zijn echter een aantal conflicten bij het verhuren van uw woning voor toeristische doeleinden in Spanje.

 

Kunnen buren vakantieverhuur in Spanje verbieden?

Als uw eigendom deel uitmaakt van een gemeenschap van eigenaren in Spanje, kan het zijn dat uw buren niet blij zijn met het feit dat hun gemeenschap dag in dag uit door vreemdelingen bezocht wordt, met de daaruit voortvloeiende onrust in de buurt die door het voortdurende komen en gaan veroorzaakt wordt.

Als een bepaalde meerderheid van de buren zich hiertegen verzet, waarbij een stem van drie vijfde van het totale aantal eigenaars die drie vijfde van de participatiequota binnen de gemeenschap vertegenwoordigen voldoende is, kan dat leiden tot beperkingen of een verbod op de vakantieverhuur van uw eigendom in Spanje.

Kan de gemeenschap vakantieverhuur in Spanje verbieden?

Dat zal ook afhangen van de Oprichtingsakte of de Statuten van de Gemeenschap. U zult moeten nagaan of de oprichtingsakte van de gemeente of de statuten beperkingen of verboden stellen aan de bestemming of het gebruik van de woningen.

Als bij de oprichting van de gemeenschap en de goedkeuring van de statuten daarvan geen enkele soort beperking van de bestemming en het gebruik van de woningen is vastgesteld, is het mogelijk dat de vereniging van eigenaars later instemt met een wijziging van de statuten, die in het kadaster moet worden ingeschreven, die een beperking van de ontwikkeling van dit soort activiteiten in de gemeenschap met zich meebrengt.

Deze beperking kan echter geen terugwerkende kracht hebben, d.w.z. dat als u uw eigendom in Spanje al voor toeristische of vakantie-doeleinden gebruikt, u deze activiteit kunt blijven uitvoeren, zonder dat de gemeenschap dit kan beperken.

En hoe weet u wanneer de activiteit van toeristisch of vakantieverhuur in Spanje begonnen is, in het geval dat de raad een latere beperking goedkeurt? Vanaf het moment dat u uw eigendom heeft ingeschreven in het Andalusische Toerismeregister. Een besluit van de vereniging van eigenaren dat na deze datum wordt genomen, is niet van toepassing op de eigenaar die zijn eigendom voor toeristische doeleinden wil verhuren.

Wat als ik wil investeren in een eigendom om het te verhuren voor toeristische doeleinden in Spanje?

Als u een eigendom voor commerciële doeleinden in Andalusië wilt kopen en de huidige eigenaar heeft het al laten inschrijven in het Andalusische Toerismeregister, dan moet u weten dat, zelfs als het eigendom in dit register ingeschreven is, als de toeristische verhuuractiviteit later “verboden” of “beperkt” is door een overeenkomst van de vergadering van eigenaren, de nieuwe koper niet het recht zou hebben om door te gaan met de toeristische verhuur. Hij zou de gevolgen ondervinden van de goedgekeurde overeenkomsten die deze activiteit beperken, zoals, bijvoorbeeld, de verhoging van de gemeenschapskosten.

Als u een eigendom in Andalusië wilt aanschaffen om het te verhuren, door middel van vakantieverhuur of toeristenverhuur, moet u zich ervan verzekeren dat er geen belemmeringen zijn in de statuten van de gemeente of de bestuursovereenkomsten die dit verbieden of beperken.

 

Welex, ons advocatenkantoor in Marbella, zal u advies geven en ervoor zorgen dat, voordat u een eigendom koopt, het gebruik en de bestemming ervan geschikt zijn voor het project van uw dromen.

 

Neem nu contact op met Welex! Welex, uw advocaten- en economenkantoor in Spanje.