Sinds vorig jaar de wereldwijde pandemie van COVID-19 werd uitgeroepen, hebben de Autonome Gemeenschap van Andalusië verschillende maatregelen genomen om de negatieve gevolgen die veroorzaakt zijn op ons grondgebied te verzachten.

 

Daarom willen wij van Welex, advocaten en accountants in Marbella, de aandacht vestigen op de laatste belastingverlaging in Andalusië, Spanje, die de Junta de Andalucía deze week heeft aangekondigd, het wetsdecreet 7/2021, van 27 april, inzake de verlaging van de belasting op de overdrachtsbelasting en gedocumenteerde rechtshandelingen.

 

In werking tredend vanaf 28 april 2021 en met exclusieve duur tot 31 december 2021, specifiek in de modaliteit van de Verlieslatende Eigendomsoverdrachten. Deze Spaanse belastingverlaging in Andalusië, Spanje, is van toepassing op de overdracht van onroerend goed en op de oprichting en overdracht van rechten op hetzelfde, met uitzondering van die van garantie. Deze verlaging gaat van de tarieven die goedgekeurd zijn in het wetsbesluit 1/2018, van 19 juni, zijnde van 8%, 9% en 10%, naar een enkel algemeen tarief van 7%. Evenzo is het belastingtarief op gedocumenteerde rechtshandelingen in Andalusië, Spanje, voor notariële akten verlaagd van 1,5% naar 1,2%.

 

Met de genomen maatregelen wordt een tweeledig doel nagestreefd:

  1. Het stimuleren en reactiveren van de onroerend goed sector in Andalusië. Een sector die ernstig is getroffen door de economische crisis als gevolg van de COVID-19 pandemie. Een voorbeeld hiervan zijn de gegevens van het Nationaal Instituut voor de Statistiek, waaruit blijkt dat het jaar 2020 is afgesloten met een totale daling van ongeveer 17% van het aantal verkochte eigendommen in Andalusië.

Belastingverlaging in Andalusië, SpanjeOp die manier wil men de vraag naar de aankoop van tweedehands woningen stimuleren, met de daaruit voortvloeiende aanzienlijke verlaging van de belasting op de aankoop ervan, en anderzijds het aanbod van nieuwbouw stimuleren met meer betaalbare prijzen die uit deze maatregel voortvloeien.

      2. Door deze belastingverlaging in Andalusië wordt beoogd de toegang van de burgers tot huisvesting te verbeteren.

 

Om alle bovengenoemde redenen, en met alle inspanningen gericht op de verwezenlijking van deze dubbele doelstelling, wordt deze maatregel absoluut noodzakelijk, die wij vanuit Welex delen en toejuichen.

 

Op Spaans fiscaal gebied in het algemeen, en met betrekking tot de overdrachtsbelasting en de gedocumenteerde rechtshandelingen in het bijzonder, werd eerder al een andere maatregel goedgekeurd om mogelijke spanningen in de schatkist te vermijden, waarbij het termijn voor de indiening en betaling van de voornoemde belasting tot drie maanden wordt verlengd bovenop degene die is vastgesteld in de specifieke regelgeving ervan, in de periodes die geheel of gedeeltelijk samenvallen met de eerste alarmtoestand, afgekondigd bij Koninklijk Besluit 463/2020 van 14 maart.

 

Van Welex, in ons kantoor van advocaten en economen in Marbella, zijn we trots op ons team dat bestaat uit professionele belastingadviseurs en accountants, specialisten in het proces van het kopen en verkopen van onroerend goed in Spanje. Aarzel niet om contact met ons op te nemen als U meer informatie wenst over deze Spaanse belastingverlaging in Andalusië of een andere fiscale of juridische vraagstukken in Spanje, wij zullen U graag van dienst zijn.

 

Gerelateerde artikelen

 

Welke kosten heb ik bij de aankoop van een woning met tweede overdracht in Spanje?

De aan- en verkoop van een woning met tweede overdracht in Spanje, d.w.z. waarbij de verkoper een particulier is of de woning reeds eerder bewoond is, is in Spanje onderworpen aan de overdrachtsbelasting. Deze belasting varieert afhankelijk van de autonome gemeenschap waarin de woning gelegen is.

Lees meer

 

Hoe weet ik of ik fiscaal resident ben in Spanje?

Om te weten of u fiscaal resident ben in Spanje, moeten we het artikel 9 van de Wet inzake Inkomstenbelasting van de Spaanse Belastingdienst nagaan. Daarin wordt bepaald dat een natuurlijke persoon fiscaal resident is in Spanje in de volgende drie gevallen:

Lees meer

Definitieve gids voor erfbelasting in Andalusië

Welex, uw advocatenkantoor in Marbella, heeft het plezier om in de volgende regels een algemene samenvatting te geven van wat u kunt aantreffen op het gebied van de erfbelasting in de Autonome Gemeenschap Andalusië, Spanje.

Inleiding: Wie betaalt de erfbelasting?

Lees meer