Hoe weet ik of ik fiscaal resident ben in Spanje?

Heel wat personen wonen in verschillende landen wonen of komen verschillende periodes in een ander land. Daarom is het mogelijk dat ze niet op de hoogte zijn dat ze een specifieke aangifte moeten maken voor inkomstenbelasting afhankelijk van het feit of ze resident of niet-resident zijn.

fiscaal resident ben in Spanje

Om te weten of u fiscaal resident ben in Spanje, moeten we het artikel 9 van de Wet inzake Inkomstenbelasting van de Spaanse Belastingdienst nagaan. Daarin wordt bepaald dat een natuurlijke persoon fiscaal resident is in Spanje in de volgende drie gevallen:

 

  1. U verblijft meer dan 183 dagen in een kalenderjaar in het Spaans grondgebied. Deze 183 dagen hoeven niet opeenvolgende te zijn, en kunnen dus in verschillende periodes berekend worden met daartussen sporadische afwezigheid in het land. Bij verplichtingen aangegaan krachtens humanitaire of culturele samenwerking worden de periodes in Spanje niet aangerekend. In het geval van landen die als fiscaal paradijs worden beschouwd, kan de belastingdienst eisen dat u bewijs voorlegt van uw verblijf tijdens 183 dagen per kalenderjaar.

 

  1. Dat u uw economische activiteiten of belangen in Spanje heeft, dit rechtstreeks of onrechtstreeks. In deze zin wordt volgens de wet verstaan het land waar de meeste zaken gelegen zijn of het meeste inkomen wordt bekomen.

 

  1. Indien uw echtgenoot of echtgenote en minderjarige kinderen in Spanje verblijven, wordt u ook geacht resident in Spanje te zijn, tenzij u anders bewijst.

    fiscaal resident bent in Spanje

    fiscaal resident bent in Spanje

 

Indien zich geen enkele van voormelde omstandigheden voordoet, dan wordt de natuurlijke persoon als niet-resident beschouwd.

 

De wet bepaalt ook dat u uw conditie als resident niet verliest indien u fiscaal resident wordt in een land of gebied dat als fiscaal paradijs wordt beschouwd, en dit vanaf het moment dat u deze wijziging meedeelt tot vier jaar daarna.

 

In ieder geval is het nodig om aan te tonen dat u hier woont, of hier belangen heeft. Om de residentie te bewijzen aan de belastingdienst wordt normaal gezien de koopakte van een woning voorgelegd of een huurcontract, het verbruik van basisnutsvoorzieningen (elektriciteit, water, gas) of bankoverschrijvingen of financiële transacties om te bepalen dat u hier hoofdzakelijk uw economische belangen heeft of uw economische activiteiten uitvoert.

 

Heeft u nog twijfels o wenst u fiscaal advies in verband met uw fiscale verplichtingen, neem dan vandaag nog contact op met ons advocatenkantoor.

Welex, uw fiscale adviseur en professionele boekhouder onder een dak.

 

Meer informatie:

Directe en indirecte belastingen: Verschillen in de Spaanse rechtspraak

Plusvalia belasting in Spanje: alles wat u moet weten

Inkomstenbelasting in Spanje voor personen die niet in Spanje wonen