Welex, uw Nederlandstalig advocatenkantoor in Spanje!

Een niet-ingeschreven vennootschap in Spanje is de situatie waarbij de vennoten van een vennootschap ervoor kiezen de vennootschap niet te registreren in het handelsregister.

Dit onderscheid wordt echter gemaakt in niet-persoonlijke kapitaalvennootschappen.boekhouder marbella

Intern bestaat er een unaniem aangehouden doctrine dat het contract geldig is.

Artikel 117 van het Spaanse Handelswetboek bepaalt dat elk willekeurig contract dat de vennootschap is aangegaan overeenkomstig de wettelijke vereisten, verplicht en geldig is zolang dit niet in strijd is met het handelswetboek.

De vennoten zijn verplicht hun bijdragen te leveren. Jurisprudentie neigt er veelal naar om intern de regels van de gemeenschap van goederen toe te passen, zoals bepaald in artikel 1669 van het burgerlijk wetboek.

Een probleem kan voorkomen in het externe aspect, wanneer de niet-ingeschreven vennootschcap nu wel of geen rechtspersoonlijkheid heeft.

A) Volgens de traditionele doctrine heeft een dergelijke vennootschap geen rechtspersoonlijkheid op grond van artikel 116.2 van het handelswetboek, waarin wordt bepaald dat de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft in alle contracten en handelingen vanaf de oprichting ervan. Indien deze niet werd geregistreerd, zoals is bepaald in artikel 119.1 van het handelswetboek, zou de vennootschap niet wettelijk zijn opgericht.

Er zijn twee gevolgen:

1-Nietigverklaring van alle door de vennootschap aangegane contracten met derden

2- De vervangende verantwoordelijkheid van de bestuurders.

B) De huidige positie van de doctrine en de jurisprudentie wordt samengevat in de volgende drie punten:

1. Volledige erkenning van niet-ingeschreven rechtspersoonlijkheid.
Inschrijving in het register is niet noodzakelijk om rechtspersoonlijkheid te hebben maar om een vennootschapsvorm aan te nemen die is vastgelegd in het Handelswetboek.

2. De erkenning van de geldigheid van de externe relaties van de niet-ingeschreven vennootschap.
De externe betrekkingen van het niet-geregistreerde bedrijf worden niet beoordeeld in termen van nietigheid-geldigheid, zoals bepaald in artikel 118 van het handelswetboek, maar van afdwingbaarheid of niet-afdwingbaarheid, zoals bepaald in artikel 21 van het handelswetboek.

3. De verantwoordelijkheid van de bestuurders, bepaald in artikel 120 van het handelswetboek, moet worden opgevat als een pluspunt. Een aanvullende en niet-vervangende verantwoordelijkheid die toekomt aan de vennootschap en de vennoten.

Met ander woorden: de niet-ingeschreven vennootschap heeft net zoals de ingeschreven vennootschap rechtspersoonlijkheid. Ten overstaan van derden zijn er slechts twee verschillen:
– Niet-afdwingbaarheid van sociale besluiten.
– Aanvullende hoofdelijke aansprakelijkheid van de bestuurders.

Neem vandaag nog contact op met ons team van advocaten en economen in Marbella als u vragen heeft over Spaanse vennootschappen. Welex, uw Nederlandstalig advocatenkantoor in Spanje.