Wenst u een woning in Spanje te kopen of te verkopen? Wie betaalt dan de Onroerendzaakbelasting, de Spaanse IBI dat jaar?

Deze materie wordt geregeld in de Spaanse Wetgeving voor Lokale Belastingkantoren. Daarin wordt bepaald dat het belastbaar feit voor deze belasting, de eigenaarstitel is van een eigendomsrecht, onder andere, over landelijke en stedelijke onroerende zaken.

belastingadviseurs marbella

Ter zake van deze belasting in Spanje, zullen landelijke en stedelijke onroerende zaken worden beschouwd volgens de definitie ervan in de regelgeving van het Kadaster en het Eigendomsregister.

Indien een Spaanse vastgoed zich bevindt in verschillende gemeentelijke grondgebieden, dan wordt begrepen dat ze behoort tot elk van die gemeentes voor elke oppervlakte die ze in elk desbetreffend gemeentelijk grondgebied heeft.

Bij de overdracht van een onroerende zaak die een wijziging van eigenaar met zich meebrengt, zijn de onroerende zaken onderhevig aan het volledig bedrag van de belasting, overeenkomstig de subsidiaire aansprakelijkheid, in de termijnen bepaald in de Algemene Belastingwet.

In het geval van een verkoop, dient de IBI, of onroerendzaakbelasting, betaald te worden door de persoon die de eigenaar was van de woning op 1 januari  van het jaar waarin de overdracht plaats vindt. De koper zal de IBI, of onroerendzaakbelasting, betaling voor het jaar daarop.

Als de notariële koopakte in Spanje wordt ondertekend, zal de Spaanse notaris die de akte verlijdt, informatie opvragen in verband met mogelijk openstaande schulden van de IBI, of onroerendzaakbelasting voor de desbetreffende woning die wordt verkocht, en zal wijzen op de termijn waarin de belanghebbenden verplicht zijn de aangifte voor deze belasting dienen in te dienen. Tevens zal hij wijzen op de aansprakelijkheden van de partijen indien daaraan niet wordt voldaan.

De Hoge Raad heeft in een vonnis van juni 2016 bepaald dat indien er niets anders werd overeengekomen, de verkoper die de IBI betaalt, dit aan de koper kan doorrekenen vanaf de datum van overdracht van de eigendom, of het nu gaat om een perceel, woning of lokaal.

Neem contact op met de advocaten in vastgoedrecht  van het advocatenkantoor Welex voor al uw juridische vragen.