Model 210 voor inkomstenbelasting niet-residenten in Spanje

Waarmee moet u bij het invullen van model 201 in Spanje rekening houden?

 

De aangifte van de zogenaamde IRNR (inkomensbelasting voor niet-residenten) is verplicht voor zowel natuurlijke als rechtspersonen die niet-resident zijn in Spanje en inkomsten genereren in het land.

 

Het meest voorkomende geval aan de Costa del Sol is dat bovenstaande verplichting ook geldt voor eigenaren van onroerende zaken in Spanje; zowel een onroerend goed dat voor verhuur wordt gebruikt als voor eigen gebruik van de eigenaren. De Spaanse belastingdienst heeft als uitgangspunt dat de eigendom inkomsten genereert (vandaar de zogenaamde vermoedelijke inkomsten) en die inkomsten moeten worden aangegeven bij de Spaanse belastingdienst via model 210.

Model 210 in Spanje: Inkomstenbelasting in Spanje

We gaan hier in op het geval dat eigenaren hun woning zelf gebruiken en met welke aspecten zij dan allemaal rekening dienen te houden bij het indienen van model 210 bij de belastingdienst in Spanje:

 

Deze inkomstenbelasting voor niet-residenten wordt aangerekend na het betreffende jaar. In de eerste plaats moet u in de eerste aangifte rekening houden met de datum van aankoop, want u zult enkel belasting betalen op de dagen vanaf de aankoopdatum tot het einde van het jaar. Vanaf het jaar daarop wordt het hele kalenderjaar berekend.

 

Bijvoorbeeld: Je koopt een woning op 10 december. Dan zal je het eerste jaar enkel 21 dagen inkomstenbelasting betalen (van 10 t/m 31 december).

 

De waarde van de woning wordt bepaald via het kadasterreferentienummer. Mocht je niet over die informatie beschikken dan wordt de waarde van de aankoop in de notariële akte gebruikt en 50% toegepast om een correcte informatie te bekomen

 

Over dit bedrag (de kadastrale waarde of 50% van de aankoopwaarde) wordt 1,1% gerekend indien de laatste kadastrale herziening minder dan 10 jaar of 10 gaar geleden plaatsvond en 2% als dat langer dan 10 jaar geleden was.

Dit bedrag is het bedrag dat de belastingdienst als VERMOEDELIJKE INKOMSTEN beschouwd en waarover dus de belasting wordt berekend.

 

Het percentage voor het jaar 2019 is 19% voor E.U. Residenten en 24% voor niet residenten in de E.U.

 

Indien de woning toebehoort aan meerdere personen dan worden de percentages toegepast op ieder eigenaar.

 

Zoals u kunt zien lost de theorie niet altijd alle vragen op. Daarom kunt u rekenen op Welex. Een team van deskundige advocaten en fiscalisten staat daar klaar om u bij te staan in de volledige procedure. Neem vandaag nog contact met ons op.

Gerelateerde inhoud:

Inkomstenbelastingen voor niet-residenten in Spanje

Door WeLex, uw Nederlandstalig advocatenkantoor in Spanje! Heeft u fiscaal advies in Spanje nodig dan bent u hier ook bij het juiste adres. Als u een niet-resident bent maar wel een woning bezit in Spanje, bent u onderworpen aan de inkomstenbelasting voor niet-residenten. Wanneer de onroerende zaak eigendom is van meer dan één persoon, ongeacht…