Door Welex, uw advocaat gespecialiseerd in vastgoed recht in Spanje, heeft het genoegen een paar regels te schrijven over preventieve volmacht in Spanje.

 

De volmacht of preventieve volmacht in Spanje, hoewel het geen adequate ontwikkeling kent in het Spaanse rechtssysteem, omvat de leer een soort volmacht of mandaat waarmee de vertegenwoordigde een persoon aanwijst, die in geval van handelingsonbekwaamheid (feitelijk onvermogen optreedt), in gevallen waarin hij zijn eigen juridische zaken niet kan leiden.

 

Zoals we al zeiden, het is niet uitdrukkelijk geregeld in onze wetgeving. Het burgerlijk wetboek bepaalt in artikel 1732 echter het volgende:

 

Wanneer eindigt de preventieve volmacht in Spanje?

 

Het mandaat eindigt:

 

1e Door intrekking.

2º Wegens ontslag of handelingsonbekwaamheid van de vertegenwoordiger.

3º Door overlijden, bewindvoering wegens verkwisting of onvermogen van de vertegenwoordiger.

 

Het artikel wordt hier vervolgd:

 

Het mandaat vervalt eveneens door de aanhoudende handelingsonbekwaamheid, tenzij in de voortzetting ervan was voorzien doordat in het mandaat was aangegeven in geval van aanhoudende handelingsonbekwaamheid van de vertegenwoordigde overeenkomstig de bepalingen van laatstgenoemde. In deze gevallen kan het mandaat eindigen bij gerechtelijk besluit dat is uitgevaardigd bij de oprichting van het voogdij orgaan of later op verzoek van de voogd.

 

Het is in deze laatste paragraaf waar de mogelijkheid wordt voorzien dat het mandaat voortduurt, zelfs als de onbekwaamheid van de vertegenwoordigde zich voordoet, al hoewel de rechterlijke macht zich hierover wel zal moeten uitspreken met betrekking tot de effectiviteit die deze volmacht kan hebben in de gebeurtenis die naar de rechter gaat om de (gerechtelijke) onbekwaamheid van de vertegenwoordigde vast te stellen. Dit betekent niet dat de preventieve bevoegdheid en de gerechtelijke verklaring van onbekwaamheid niet complementair kunnen zijn, zodanig dat bij de gerechtelijke beslissing rekening wordt gehouden met de persoonlijke wil van de persoon die in zijn volle hoedanigheid de macht heeft verleend aan een persoon van hun volledige vertrouwen.

 

De volmacht of preventief mandaat in Spanje moet worden verleend aan een notaris in een openbare akte, die een toereikend oordeel zal geven aan de vertegenwoordiger op het moment dat de machtiging wordt verleend.

 

 

Preventieve volmacht in Spanje

 

 

We kunnen twee gevallen van preventieve volmacht in Spanje onderscheiden:

 

  • Machtigingen die worden verleend in afwachting van de beoordeling van handelingsonbekwaamheid van de vertegenwoordigde en die rechtsgevolgen zullen hebben wanneer de onbekwaamheid wordt geverifieerd en niet eerder. In deze gevallen treedt de volmacht in werking vanaf het moment dat de onbekwaamheid zich manifesteert (feitelijke of gerechtelijke onbekwaamheid).

 

  • Machtiging of voortdurende volmacht, dat wil zeggen bevoegdheden die reeds zijn verleend maar die ook bij handelingsonbekwaamheid blijven bestaan, aangezien dit uitdrukkelijk is vermeld door middel van een specifieke clausule die aldus in de volmacht is opgenomen.

 

In beide gevallen kan het mandaat eindigen bij gerechtelijke beslissing, indien een handelingsonbekwaamheid procedure wordt ingeleid met de daaropvolgende benoeming van een andere voogd dan de feitelijke advocaat. In ieder geval zal de rechter in de procedure van handelingsonbekwaamheid zich specifiek moet uitspreken over de al dan niet geldigheid van de preventieve bevoegdheid/volmacht.

 

Met betrekking tot de bevoegdheden die we aan de bevoegde advocaat kunnen verlenen, aangezien het een eenzijdige en zeer persoonlijke handeling is, prevaleert de wilsbekwaamheid van de vertegenwoordigde.  De onderwerpen binnen de volmacht, kunnen zeer ruim zijn en zowel het persoonlijke aspect van de vertegenwoordigde omvatten, evenals volmachten, beschikking over en beheer van uw vermogen.

 

Onderwerpen in de persoonlijke sfeer kunnen aangegeven worden ten tijde van wilsbekwaamheid van de vertegenwoordigde, bijvoorbeeld welke medische vragen in aanmerking moeten worden genomen (hier zouden we de figuur van de levende wil kunnen invoeren); over de mate van onbekwaamheid die de vertegenwoordigde moet bereiken om consequenties aan te verbinden, mate van onbekwaamheid die door een arts kan worden vastgesteld; vragen over verblijf, starten van een handelingsonbekwaamheid procedure.

 

Er zijn veel mogelijkheden van het “preventieve volmacht in Spanje”. Die veel situaties kunnen oplossen in gevallen waarin U zich in een situatie van handelingsonbekwaamheid zou kunnen bevinden en U niet voor Uzelf zou kunnen zorgen.

 

Aarzel niet om contact op te nemen met de Nederlandstalige advocaten in Spanje van Welex waar we U zullen helpen bij deze kwesties van preventieve volmacht in Spanje of enige andere twijfels die U mocht hebben. Welex is er om uw vragen te beantwoorden. Wij zijn de beste advocaten in Marbella gespecialiseerd in vastgoed recht in Spanje.

 

Related Articles 

Intrekken van een volmacht in Spanje

Als u in Spanje bij de notaris een volmacht hebt verleend zodat de gevolmachtigde namens u kan handelen door het uitoefenen van de bevoegdheden die in genoemde volmacht opgenomen zijn, weet dan dat u de volmacht te allen tijde kunt intrekken.

We bevelen u wel aan om, als de transactie waarvoor u de volmacht hebt verleend eenmaal is afgerond, een herroepingsakte voor die volmacht in Spanje bij de notaris te ondertekenen.

Lees meer

 

 

Tips bij eigendomsoverdrachten in Spanje

Het is belangrijk dat u eerst de omgeving leert kennen voordat u een woning kiest. Om een weloverwogen beslissing te kunnen nemen moet u een aantal locaties bezoeken. Aanvullend onderzoek naar vergelijkbare panden in verschillende zones geeft u een beter beeld van wat u kunt verwachten wat betreft koopprijzen.

Lees meer

Ik wil een woning in Spanje kopen, wat moet ik doen?

Als u een woning in Spanje wilt kopen, bij Welex, uw Nederlandstalige vastgoed advocatenkantoor in Spanje, raden wij u aan de diensten in te huren van een advocaat gespecialiseerd in de juridische begeleiding van vastgoed in Spanje.

Volgens Félix Ruiz, advocaat gespecialiseerd in de juridische begeleiding van vastgoed in Spanje, komt het wel eens voor dat personen ervoor kiezen om niet de diensten van een vastgoed advocaat in Spanje in te huren en komen zo in fiscale of juridische problemen waar ze moeilijk uit komen.

Lees meer