Welex, uw Nederlandstalige vastgoed advocaat in Spanje.

 

Deze vraag kan iedereen zich stellen bij het nemen van de stap om een huis in Spanje te kopen.

 

Advocaat in Spanje = Zekerheid voor de investering in Spanje

 

De financiële investering die gepaard gaat met de aankoop van een woning leidt tot de verplichting om dit met de grootst mogelijke zekerheid te doen. En zeker als de koper een buitenlands persoon is die geen Spaans ingezetene is.vastgoed advocaat in Spanje

 

De tarieven van een vastgoed advocaat in Spanje gespecialiseerd in onroerend goed zijn zonder twijfel perfect draaglijk als u zich in de toekomst problemen wilt besparen. De aankoop van een woning in Spanje is geen geringe opgave.

 

Lees hier meer over advies bij aan en verkoop van vastgoed in Spanje

Stappen van een goede advocaat in Spanje voor het onderzoek van een woning in Spanje

 

Neem nú contact met Welex, uw Nederlandstalige advocaat in Spanje om veilig uw woning te kopen.  De juridische begeleiding en controle mag niet ontbreken bij het kopen van een vastgoed in Spanje. Of het een nieuwbouw woning is, een bestaande woning of een grondstuk waar men zelf wilt op bouwen dat maakt bij Welex niet uit.

 

Een goede advocaat in Spanje, deskundig op het gebied van vastgoed, zal de belangen van zijn cliënt 100% behartigen. De Nederlandstalige advocaten in Spanje van Welex verrichten nauwgezet onderzoek van de woning die u wilt kopen in Spanje, over het algemeen met de volgende stappen:

 

 1. Verzoek aan de verkoper/eigenaar om alle relevante documentatie aangaande het onroerend goed in Spanje.

 

 1. Zodra de documentatie is ontvangen, gaan we over tot een gedetailleerd onderzoek van het onroerend goed, waaronder de volgende acties:

 

 1. Verzoek aan het kadaster om informatie over het eigendom en de lasten van het onroerend goed. Normaliter wordt een formulier opgevraagd waarin het kadaster in Spanje ons in beknopte vorm informatie geeft over het Spaans onroerend goed. Soms is het nodig om aanvullende informatie te vragen (de boeken in het register te raadplegen en/of bepaalde aktes op te vragen … ).

 

 1. Verzoek aan het lokale eigendomsregister in Spanje van onroerend goed om bewijs dat het betreffende onroerend goed correct geregistreerd staat.

 

 1. Verzoek aan de betreffende instantie van de gemeente waar het onroerend goed in Spanje is gelegen, om de rechtmatigheid van de bouw vast te stellen. Dit is waar de koper voor verrassingen kan komen te staan en waar de Nederlandstalige advocaten in Spanje van Welex de grootste nadruk op leggen.

 

Hoewel het misschien vreemd lijkt, betekent het feit dat een huis in het Spaanse kadaster staat geregistreerd niet dat het voldoet aan de bouwvoorschriften van de gemeente waar het is gelegen. Helaas zijn de verschillende registers, instellingen, en overheden die van invloed zijn op het onroerend goed in Spanje niet met elkaar verbonden, en kan er rechtsonzekerheid ontstaan.

 

 1. Terwijl de juridische en bouwkundige documentatie van het onroerend goed wordt onderzocht, gaan de advocaten in Spanje van Welex ook over tot het opstellen van de verschillende Spaanse contracten en documenten die nodig zijn voor ondertekening van de koopakte in Spanje en om het onroerend goed te kunnen reserveren en van de markt te halen. Soms is het huis dat iemand op het oog heeft zo aantrekkelijk dat het nodig is om het te reserveren, om het van de markt te halen, door het betalen van een bedrag aan borg. In die zin bestaan er verschillende soorten contracten:

 

Type Koop contracten in Spanje

 

 • Een Reservering contract in Spanje, waarbij een aanbetaling wordt gedaan (die verschillend van aard kan zijn – we willen de lezer niet vervelen met juridische termen), waarbij normaal gesproken een klein bedrag wordt betaald, om het pand van de markt te halen en in ongeveer een week een Spaanse privaat contract te ondertekenen, waarin de bepalingen zijn opgenomen die de toekomstige aankoop van het pand zullen bepalen. Zulke overeenkomsten met grotere zekerheid voor beide partijen, zijn meestal:koop contract in Spanje

 

 • Een optieovereenkomst in Spanje, waarbij de ‘verlener’ (toekomstige verkoper) voor een bepaalde periode een exclusief kooprecht toekent aan de ‘optant’ (toekomstige koper). Bij dit type overeenkomst wordt meestal een bedrag (optiepremie) van ongeveer 10% van de verkoopwaarde betaald, wat meestal in mindering wordt gebracht op de uiteindelijke koopsom van het vastgoed in Spanje.

 

 • Een voorlopig koopcontract in Spanje kan ook getekend worden waarbij, net als bij het vorige, meestal ook 10 á 30% van de koopsom wordt betaald. De overeenkomst is onderworpen aan de wettelijke garanties die in ons systeem van toepassing zijn op dit soort Spaanse overeenkomsten.

 

We willen de lezer niet vervelen met de verschillende contracten en documenten die kunnen worden toegekend bij de aankoop van een onroerend goed  in Spanje (koopcontracten met uitgestelde betaling, onder opschortende en ontbindende voorwaarden, annuleringen van kosten … ).

 

U kunt er zeker van zijn bij Welex, uw Nederlandstalige vastgoed advocaten in Spanje de meest gekwalificeerde professionals te vinden die u perfect begeleiden op de ingewikkelde weg naar het kopen van een woning in Spanje. Veilig kopen in Spanje is anders dan in Nederland en België.

 

Documenten die nodig zijn om de aankoop acte in Spanje te tekenen

 

Bij ons Nederlandstalig advocatenkantoor in Spanje is het kopen in Spanje veilig!

 

Nadat we de juridische documenten hebben gecontroleerd en navraag hebben gedaan bij de verschillende lokale registers en instanties in Spanje, gaan we over tot de formaliteiten voorafgaand aan de ondertekening van de koopakte. De documenten en de informatie die een goede advocaat in Spanje nodig heeft voor ondertekening van de koopakte zijn:

 

 1. Identiteitsdocumenten van zowel de kopende als de verkopende partij (kopie paspoort, identiteitskaart). Indien zij buitenlanders zijn, zorgen wij ervoor dat ze in het bezit zijn van het vreemdelingennummer (NIE) verstrekt door de Spaanse overheid. In het algemeen is het zonder dit document niet mogelijk om een koopakte te ondertekenen.

 

 1. We zorgen er ook voor dat zowel de koper als de verkoper geregistreerd zijn bij de Spaanse Belastingdienst.

 

 1. Bij de ondertekening van de koopakte in Spanje kunnen wij alle juridische documenten overleggen die wij relevant achten. In ieder geval zijn nodig:

Documenten die bij de aankoop acte in Spanje bijgevoegd worden

 • De kadastrale referentie van het onroerend goed in Spanje dat wordt gekocht. Deze kadastrale referentie kan worden overlegd door het laatste betaalbewijs te tonen van de Spaanse WOZ-belasting (IBI) van het betreffende onroerend goed of een door het kadaster afgegeven verklaring. Er dienen evenveel kadastrale referenties te zijn als er onafhankelijke onroerende goederen te koop worden aangeboden (woningen, parkeerplaatsen, opslagruimten …).

 

 • Verklaring van de vereniging van eigenaren in Spanje dat zowel de gewone als de buitengewone kosten van het onroerend goed betaald zijn. Deze verklaring wordt normaliter afgegeven door de bestuurder van de Spaanse vereniging ven eigenaren, die optreedt als secretaris, met goedkeuring van de voorzitter. Houd er rekening mee dat dit type verklaring bij afgifte ervan vaak niet aan alle eisen voldoet. Welex- vastgoed advocaten in Spanje zijn in staat om te onderscheiden welke documenten geheel juist zijn opgesteld en welke formele gebreken vertonen.

 

 • Hoewel de opname ervan in de aankoop akte in Spanje niet vereist is, leert de praktijk dat het aan te bevelen is om in de akte een kopie van het energie-efficiëntiecertificaat op te nemen, en dit ook op te laten nemen in het bevoegde register van de betreffende autonome regio.

 

Om de koopakte in Spanje te formaliseren is het bovendien nodig om documenten op te nemen als bewijs van eerder gedane betalingen (normaal gesproken een kopie van de gedane overschrijvingen, controles enz.) en van de betalingen behorende bij de ondertekening van de akte. Normaal gesproken is dat in de vorm van een bankcheque ten gunste van de verkoper, voor het restant van de koopsom.

 

Tot slot zal een goede advocaat in Spanje rekening hebben gehouden met de bedragen die op grond van fiscale verplichtingen of een overeenkomst tussen beide partijen worden ingehouden op de koopsom. Zo kan worden voldaan aan bedragen of schulden die al dan niet openstonden op het moment van ondertekening van de aankoop akte in Spanje. De Nedelandstalige vastgoed advocaten in Spanje van Welex houden u op de hoogte van al deze zaken, die voor de lezer ingewikkeld kunnen zijn.

 

Veilig kopen in Spanje met Welex, Nederlandstalige advocaten in Spanje

U wil zeker zijn dat uw Spaans avontuur veilig en met een goed gevoel afloopt? Neem dan contact met één van onze Nederlandstalige vastgoed advocaten in Spanje! Een woning kopen in Spanje zonder addertjes vastgoed advocaat in Spanjeonder het gras.

 

Zodra de koopakte in Spanje bij de notaris is ondertekend, ontvangt u de sleutels van uw nieuwe woning, evenals de rest van de documentatie die uw goede advocaat in Spanje relevant acht en die de nieuwe eigenaar in zijn bezit zou moeten hebben.

 

Gefeliciteerd met uw nieuwe aankoop in Spanje. Met de juridische en professionele dienstverlening van het Welex-team tot aan de ondertekening van de koopakte kunt u met alle zekerheid en gemoedsrust het kantoor van de notaris verlaten en hoeft u alleen nog maar te genieten van uw nieuwe woning.   Veilig kopen in Spanje doet u dus met de professionele dienstverlening van de vastgoed advocaten van Welex.

En na het ondertekenen van de aankoopakte in Spanje?

Hoewel u met de ondertekening van de koopakte en de sleutels in de hand de rechtmatige eigenaar van het pand bent, is dit niet het einde van het verhaal. De Nederlandstalige vastgoed advocaten van Welex werkt nog verder voor u door:

 

Als de koopakte in Spanje eenmaal is ondertekend, blijven de professionals van Welex voor u werken. Zij dragen zorg voor betaling van de belasting behorende bij de aankoop van het onroerend goed in Spanje en dienen de koopakte in bij het eigendomsregister, om het huis op uw naam te laten zetten.

 

Daarnaast brengen we de gemeente en andere instanties ervan op de hoogte dat u de nieuwe eigenaar bent.

 

Advocaat nodig om veilig een huis in Spanje te kopen?

Iedereen droomt ervan om een huis in Spanje te kopen. De professionals van Welex, uw Nedelandstalig advocatenkantoor in Spanje zetten zich ervoor in dat deze droom geen weg met hobbels en kuilen wordt. Maak gebruik van onze dienstverlening. U zult er geen spijt van krijgen.

 

Veilig kopen in Spanje doet u met Welex, met meer dan 25 jaar ervaring in Spanje!

 

Meer informatie:

 

Juridische begeleiding bij verkoop van een woning in Spanje

Juridische begeleiding bij verkoop van een woning in Spanje Wilt u een woning in Spanje verkopen? Lees dan het advies van Welex, uw Nederlandstalige advocaat in Spanje en onafhankelijk advocatenkantoor in Marbella gespecialiseerd in advies in verband met vastgoedtransacties in Spanje. Gebruik de dienstverlening van een goede Nederlandstalige advocaat in Spanje om veiling een woning…