Spaanse Accountancy boekenBedrijven hebben in Spanje een reeks verplichtingen ten overstaan van het Handelsregister in Spanje: het indienen van de boekhouding en het neerleggen van de jaarrekeningen.

 

De accountancy boeken moeten worden ingediend binnen de 4 maanden na het afsluiten van het boekjaar van de vennootschap ten overstaan van het handelsregister in Spanje. Als dit overeenkomt met het kalenderjaar en dus afsluit op 31/12/2016, zal de termijn lopen tot 30 april 2017.

 

De verplicht in te dienen boekhouding is:

* In het financieel dagboek, zoals zijn naam aangeeft, vindt in chronologische volgorde aantekening plaats van alle bedrijfsgebeurtenissen volgens een vooraf bepaald boekhoudkundig formaat; dit komt meestal overeen met het kalenderjaar.

*Het inventarisboek en de jaarrekeningen waarin informatie wordt weergegeven over het bedrijf, de evolutie en de uiteindelijke situatie op het einde van het jaar. Dit wordt in de volgende documenten weergegeven:

– Balans van de begin- en eindsituatie (1 januari en 31 december)

– Winst- en verliesrekening (resultaat verkregen door de inkomsten en uitgaven voor het jaar).

– Driemaandelijks saldo van sommen en saldo’s.

 

De Spaanse accountancy boeken kan in verschillende formaten worden ingediend (op telematische wijze, digitaal of beide) maar mag niet op papier worden ingediend. Volgens de belasting- of handelswetgeving dienen deze ook voor 4 jaar en 6 jaar respectievelijk te worden bijgehouden vanaf de laatste post in de boekhouding.

 

Vervolgens worden ook de Spaanse jaarrekeningen ingediend in het Handelsregister in Spanje binnen een maand na goedkeuring op de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders, die binnen de 6 maanden na de afsluiting van het boekjaar moet worden gehouden, zodat deze dus kunnen worden neergelegd tot 30 juli als het jaar overeenkomt met het kalenderjaar.

 

De documenten die de jaarrekening bevatten, zijn de volgende: de balans, de winst- en verliesrekening en de toelichting.

 

Als u vragen of twijfels heeft over deze materie of u wenst fiscaal en boekhoudkundig advies voor uw bedrijf, weet dan dat Welex klaar staat voor u met een team professionals ​​om u te helpen bij alle kwesties in verband met uw bedrijf.