Door Welex, advocaten in Spanje, gespecialiseerd in vastgoedrecht.

 

De situatie van de gezondheidscrisis in Spanje, veroorzaakt door het coronavirus Covid 19 en in het kader van het Koninklijke Besluit Wet 11/2020, brengt veel mensen in een bijzonder kwetsbare situatie. Enkele buitenlanders in Spanje met leningen zonder hypotheekwaarborgen zien zich vanwege de gezondheidssituatie beperkt, of in sommige gevallen niet in staat, om deze leningen af te lossen. Ook mensen die de vervulling van de voor deze leningen aangegane verplichtingen gewaarborgd hebben met een zekerheid of borg, bevinden zich in een soortgelijke situatie. Nederlandstalige vastgoed advocaat in Spanje

 

De advocaten van onze firma Welex in Spanje die gespecialiseerd zijn in het vastgoedrecht leggen graag de essentiële regels uit waardoor betalingen opgeschort worden, zodat u financiële ademruimte krijgt in deze al zo complexe situatie van de gezondheidscrisis.

 

In geval van leningen of kredieten zonder hypotheekwaarborg in Spanje aanvaardt het Koninklijke Besluit-Wet de opschorting ervan wanneer de leners, natuurlijke personen, zich in een economisch kwetsbare situatie bevinden ten gevolge van de gezondheidscrisis. Dit heeft ook betrekking op zekerheids– of waarborgstellers. Deze beperking met betrekking tot het toepassingsgebied veronderstelt dat ze niet van toepassing is op andere contracten en schuldenaren dan degene die vermeld worden in het Koninklijke Besluit-Wet zelf.

 

Om de opschorting van de contracten van leningen en kredieten in Spanje te laten plaatsvinden, dient hierom verzocht te worden bij de schuldeiser, tot een maand na afloop van de Noodtoestand.

 

De schuldeiser zal overgaan tot de opschorting van de verplichtingen die verbonden zijn aan het krediet zodra de kwetsbare situatie aangetoond is, waarbij het einde van het contract automatisch uitgesteld wordt. De opschorting van de overeenkomst tussen de partijen zal dus geen vernieuwing van het getekende contract vereisen en zal ingaan vanaf het ogenblik van de aanvraag.

 

In gevallen waarin we te maken hebben met rechten die ingeschreven dienen te worden in een openbaar register, dienen we over te gaan tot inschrijving van de opschorting, waarvoor een publieke akte verleden dient te worden na het herstel van de bewegingsvrijheid van burgers.

 

De opschorting van leningen en kredieten in Spanje zal een duur hebben van 3 verlengbare maanden. Gedurende deze periode zullen de volgende effecten zich voordoen:

 

– er kunnen geen quota of andere concepten geëist worden

– er zullen geen rentes berekend worden

– de bedragen waarop het uitstel betrekking heeft zullen niet als vervallen beschouwd worden.

 

Tot slot, met betrekking tot borg –en zekerheidsstellers: zij zullen kunnen genieten van het voorrecht van uitwinning (uitputting van eigendom van de belangrijkste schuldenaar vóór de verwerving van zijn goederen), zelfs indien ze hier contractueel van afgezien zouden hebben.

Aarzel niet om contact op te nemen met ons kantoor van advocaten in Spanje, gespecialiseerd in vastgoedrecht.

Meer informatie van dit Nederlandstalig vastgoed advocatenkantoor in Spanje:

De verlenging van de huurovereenkomst voor gebruik als woning in Spanje

Door Welex, advocaten gespecialiseerd in Vastgoedrecht in Spanje Ten gevolge van de gezondheidscrisis veroorzaakt door het coronavirus Covid-19 in Spanje, werd het Koninklijke Besluit-Wet 11/2020 gepubliceerd op 31 maart, die een buitengewone verlenging toekent van de huurovereenkomsten voor gebruikelijke woningen in Spanje. De verlenging van de huurovereenkomst in Spanje   De huurovereenkomsten voor gebruikelijke woningen…

 

Sluiting van toeristische appartementen in Spanje als gevolg van het coronavirus Covid-19

Door Welex, uw Nederlandstalige advocatenkantoor in Spanje voor Nederlanders en Belgen in Spanje. Nederlandstalige advocaat in Spanje voor juridische begeleiding bij o.m. het kopen van een tweede huis en het starten van een bedrijf in Spanje. Een ander gevolg van het coronavirus Covid-19 waaronder het hele Spaanse grondgebied te lijden heeft, is het besluit om…

De effecten van het nieuwe Coronavirus COVID-19 in Spanje

De effecten van het nieuwe coronavirus COVID-19 in Spanje Zoals u al weet, heeft de Wereldgezondheidsorganisatie op 11 maart 2020 de noodtoestand voor de volksgezondheid, veroorzaakt door COVID-19, uitgeroepen tot internationale pandemie. Omwille van het uitroepen van de noodtoestand door de coronavirus COVID-19 in Spanje en in overeenstemming met Koninklijk Besluit 463/2020, heeft ons kantoor…