De strafrechtadvocaten in Spanje van ons kantoor van advocaten en economen in Marbella hechten eraan om de drie soorten boetes te noemen die kunnen worden toegepast in de staat van alarm in Spanje veroorzaakt door het coronavirus Covid-19.  Boetes staat van alarm in Spanje-Coronavirus Covid-19 in Spanje

In het koninklijk besluit 463/2020 waarbij de staat van alarm in Spanje wordt uitgeroepen ter beheersing van de gezondheidscrisis als gevolg van het coronavirus COVID/19 in Spanje, is bepaald dat de hieronder genoemde veiligheidstroepen en -instanties in Spanje lichte, zware en zeer zware boetes kunnen opleggen.

Wie kan tijdens de staat van alarm in Spanje boetes opleggen?

·         GUARDIA CIVIL

NATIONALE POLITIE

·         REGIONALE POLITIE

·         LOKALE POLITIE

De sancties zijn van toepassing in overeenstemming met de organieke wet 4/2015 betreffende de bescherming van de openbare veiligheid in Spanje, wet 33/2011 betreffende de volksgezondheid, – wet 17/2015 betreffende het Spaanse systeem van civiele bescherming en wet 10/1995 van het Spaanse wetboek van strafrecht.

Lichte boete van 100 tot 600 euro

Het verwijderen van hekken, afzettingen of andere vaste of verplaatsbare elementen geplaatst door de wetshandhaving om veiligheidszones te markeren,

Samenvatting van de zware boetes in Spanje: boete van 601 tot 30.000 euro

1.       Ongehoorzaamheid of verzet tegen de Spaanse autoriteiten of haar agenten bij de uitoefening van hun taken, wanneer zij geen misdrijf vormen, alsmede weigering om zich te identificeren op verzoek van de autoriteiten of haar agenten of het opvoeren van valse of onjuiste gegevens in de identificatieprocessen.

2.       Gedrag of nalatigheid die een risico kunnen vormen voor of ernstige schade opleveren aan de gezondheid van de bevolking, wanneer dit geen zeer ernstige overtreding vormt.

Samenvatting Zeer ernstige overtredingen in Spanje; boete van 60.001 tot 600.000 euro

1.       Het uitvoeren van gedragingen of nalatigheden die een risico vormen voor of zeer ernstige schade aan de gezondheid van de bevolking veroorzaken.

2.       Het herhaaldelijk niet opvolgen van de instructies van de bevoegde autoriteiten, of het niet naleven van voorschriften van de autoriteiten, indien dit leidt tot ernstige schade aan de gezondheid. In dit geval zal de boete van 30.001 tot 600.000 euro bedragen.

3.       In verklaarde noodsituaties, het niet naleven van orders, verboden, instructies of eisen van de agenten van de bevoegde instanties of leden van de interventie- en hulpdiensten, alsmede de plicht tot samenwerking met de bewakings- en beschermingsdiensten van openbare of particuliere bedrijven, wanneer dit geen bijzonder gevaar of belang voor de veiligheid van personen of eigendommen met zich meebrengt. In dit geval zal de boete 1.501 tot 30.000 euro bedragen.

4.       Degenen die zich verzetten tegen of ernstig ongehoorzaam zijn aan de autoriteiten of haar agenten bij de uitoefening van hun taken, of naar behoren geïdentificeerde particuliere beveiligingsmedewerkers, die particuliere beveiligingsactiviteiten uitvoeren in samenwerking met en onder het bevel van de veiligheidstroepen en -korpsen in Spanje, worden gestraft met een gevangenisstraf van drie maanden tot één jaar of met een boete van zes tot achttien maanden.

Wordt u verdacht van een misdrijf in Spanje? Wacht u een gevangenisstraf in Spanje? Aarzel niet om nu contact op te nemen met de beste strafrechtadvocaat in Marbella, Malaga!

Lees hier over andere effecten van de coronavirus covid 19 in Spanje:

Eerste effecten van het nieuwe Coronavirus COVID-19 in Spanje

De effecten van het nieuwe coronavirus COVID-19 in Spanje Zoals u al weet, heeft de Wereldgezondheidsorganisatie op 11 maart 2020 de noodtoestand voor de volksgezondheid, veroorzaakt door COVID-19, uitgeroepen tot internationale pandemie. Omwille van het uitroepen van de noodtoestand door de coronavirus COVID-19 in Spanje en in overeenstemming met Koninklijk Besluit 463/2020, heeft ons kantoor…

 

De opschorting van leningen en kredieten in Spanje

Door Welex, advocaten in Spanje, gespecialiseerd in vastgoedrecht.   De situatie van de gezondheidscrisis in Spanje, veroorzaakt door het coronavirus Covid 19 en in het kader van het Koninklijke Besluit Wet 11/2020, brengt veel mensen in een bijzonder kwetsbare situatie. Enkele buitenlanders in Spanje met leningen zonder hypotheekwaarborgen zien zich vanwege de gezondheidssituatie beperkt, of…

De verlenging van de huurovereenkomst voor gebruik als woning in Spanje

 

Door Welex, advocaten gespecialiseerd in Vastgoedrecht in Spanje Ten gevolge van de gezondheidscrisis veroorzaakt door het coronavirus Covid-19 in Spanje, werd het Koninklijke Besluit-Wet 11/2020 gepubliceerd op 31 maart, die een buitengewone verlenging toekent van de huurovereenkomsten voor gebruikelijke woningen in Spanje. De verlenging van de huurovereenkomst in Spanje   De huurovereenkomsten voor gebruikelijke woningen…

 

Welke diensten zijn essentieel tijdens de Noodtoestand in Spanje

Door welex, uw Nederlandstalig advocatenkantoor in Spanje. Vooruitlopend op de twijfels die veel van onze klanten van ons advocatenkantoor in Marbella hebben, verduidelijken en identificeren wij met plezier voor u welke diensten allemaal als essentieel beschouwd worden tijdens de noodtoestand in Spanje. Op 14 maart 2020 keurde de ministerraad in Spanje het koninklijk besluit goed…