Welex, uw rechtszaak advocaat in Spanje heeft het genoegen om wijziging van wet 49/1960 van 21 juli betreffende horizontale eigendom in Spanje door te nemen.

Geniet van de gemeenschappelijke zones en eis aan de verenigingen van eigenaren in Spanje dat ze deze toegankelijk maakt.

Vereniging van eigenaren in Spanje

Welex, uw Nederlandstalig rechtszaak advocatenkantoor in Spanje, heeft het genoegen u te informeren over de verplichtingen van verenigingen van eigenaren in Spanje om de werken uit te voeren zodat alle gemeenschappelijke zones toegankelijk zijn voor iedereen.

Geniet van de gemeenschappelijke zones en eis aan de verenigingen van eigenaren in Spanje dat ze deze toegankelijk maakt.

De verplichting van de eigenaren om bij te dragen aan het reservefonds bij de vereniging van eigenaren werd vastgelegd als een van de verplichtingen uiteengezet in artikel 9 van de wet op de horizontale eigendom.

De wetgever duidt met deze wijziging het reservefonds aan als een garantie voor de solvabiliteit van de vereniging van eigenaren in Spanje, aangezien sinds de oprichting ervan het bedrag en het doel daarvan kan worden gewijzigd, kunnen verplichtingen worden ingesteld die met dit reservefonds moeten worden betaald.

De regelgeving vastgelegd in de wet inzake horizontale eigendom heeft krachtens de wijziging van 8 april 1999 dit reservefonds in artikel 9 ingevoerd met de verplichting van de eigenaren om overeenkomstig hun respectievelijke bijdrages bij te dragen aan het reservefonds om zo tegemoet te komen aan alle onderhouds- en herstelwerken van de urbanisatie. Het reservefonds in Spanje, dat eigendom is van de vereniging van eigenaren, moet overeenstemmen met een minimum bedrag van 5% van de laatste begroting, en de vereniging van eigenaren in Spanje kan met dergelijke fondsen een verzekeringscontract afsluiten om bijvoorbeeld schade van de urbanisatie te dekken, of een contract sluiten voor het onderhoud van het gebouw of de gemeenschappelijke elementen. De Spaanse wetgever wil dus dat met het reservefonds de eigenaren verplicht bijdragen aan het onderhoud van de gemeenschappelijke elementen door hun bijdrage te individualiseren.

De wijziging ingevoerd krachtens de Spaanse wet van 27 juni 2013 introduceert de mogelijkheid om het gebouw te onderhouden en verbouwen ten laste van het reservefonds, met behoud van het minimumpercentage van 5% dat zal worden verhoogd krachtens de wijziging vastgelegd in het Koninklijk Wetsbesluit 21/2018, van 14 december, inzake dringende maatregelen op het gebied van huisvesting en verhuur. Dit Wetsbesluit heeft het percentage tot 10% verhoogd om de in artikel 10.1.B vermelde werken te kunnen dekken. We verwijzen hier later naar. Door een vergetelheid van de wetgever, werd dit niet in 2013 ingevoerd. Maar dit was niet van groot belang, aangezien de voormelde  regel niet werd gevalideerd door de Kamer van Volksvertegenwoordigers, en men dus terugkeerde naar de opstelling van 2013.

Op 5 maart 2019 werd een nieuwe poging gemaakt door de Spaanse regering om de bovengenoemde wijziging goed te keuren, deze keer wel met succes, en deze ging de volgende dag van kracht. Deze omvatte het onderhoud, herstel, verbouwingen, evenals de werken vermeld in het bovengenoemde artikel 10.1 .b met de verhoging van de toewijzing van het reservefonds met 5%, definitief vastgesteld op 10%. De laatste ratio van deze wijziging is gebaseerd op de eis van de wetgever om gebouwen toegankelijk te maken voor alle burgers.

Nadat de wetgever het reservefonds heeft verhoogd, moeten werken die een redelijke aanpassing voor de toegankelijkheid voor alle inwoners veronderstellen en in ieder geval die die van belang zijn voor eigenaren met een handicap of ouder dan 70 jaar met de reservefondsen worden betaald met de resulterende limiet van de volgende formule:

Doorgegeven bedrag – Subsidies ≤ 12 maandelijkse betalingen van gewone uitgaven

Op deze manier moet de vereniging van eigenaren in Spanje dergelijke wijzigingen doorvoeren, zelfs als dit een wijziging van de statuten met zich meebrengt, op voorwaarde dat het nettobedrag minder is dan 12 maandelijkse betalingen van gewone uitgaven. Deze beperking kan echter worden overschreden als de eigenaar het verschil tot de vorige limiet betaalt.

Zo gezegd zijnde, legt de wetswijziging nu de verplichting op, zelfs indien de voormelde limieten worden overschreden, als de vereniging van eigenaren toegang heeft tot subsidies die 75% van de werken voor de toegankelijkheid van de inwoners uitmaakt.

Deze maatregelen zijn vastgesteld met als doel een speciale bescherming  te geven aan de rechten van Titel I van de Spaanse grondwet voor personen met een handicap, zoals bepaald in artikel 49 van de Spaanse grondwet. Het zal dus noodzakelijk zijn om elk specifiek geval te onderzoeken voor de verwezenlijking van dit recht ter bescherming van de rechten van personen met een handicap.

Neem vandaag nog contactop met WeLex, uw advocatenkantoor in Marbella: advocaten en economen die uw taal spreken! WeLex, uw rechtszaak advocaat waar uw welkom bent voor al uw vragen omtrent de vereniging van eigenaren in Spanje

 

Related articles

Voorzitter van de Gemeenschap van Eigenaren in Spanje: eisen en verplichtingen

Het is mogelijk, ook al onwaarschijnlijk, dat er gemeenschappen zijn waarin alle buren  de positie van voorzitter van de Gemeenschap van eigenaren in Spanje wensen te bemachtigen, omdat zij ervan overtuigd zijn dat ze de bevoegdheid dan krijgen  om de Gemeenschap van eigenaren in Spanje naar wens te controleren. De algemene trend in de verenigen van eigenaren in Spanje is echter dat niemand dit standpunt wil aanvaarden.

Te overwegen elementen bij de oprichting van een vereniging van eigenaren in Spanje

Vooraleer we verder ingaan op de vereisten die we moeten vervullen om een vereniging van eigenaren in Spanje op te richten, bekijken we eerst wat men verstaat onder een mede-eigendom. We kijken daarvoor naar ons gemeenschappelijk recht, het Spaanse Burgerlijke Wetboek, waarvan artikel 392 letterlijk het volgende zegt:

Verhuur van vakantiewoningen in Spanje

Door Welex, uw Nederlandstalig vastgoed advocatenkantoor in Marbella. Een Spaanse vennootschap is eigenaar van een woning die deze zal verhuren voor een periode van meer dan twee maanden aan een andere vennootschap in Spanje, die op haar beurt de woning zal verhuren voor vakantieperiodes van minder dan twee maanden.

Verklaring van nieuwbouw bij oudere gebouwen in Spanje

Verklaring van nieuwbouw bij oudere gebouwen in Spanje: is het certificaat van het gemeentebestuur over de speciale aard van het land waarop het werd gebouwd, noodzakelijk of niet.

We zijn voortdurend bezig met het updaten van onze kennis om beter advies aan onze cliënten te kunnen geven. Zo hebben we de beschikking van het Directoraat Generaal van Registers en Notariaten ontvangen en wegens de geografische nabijheid van het thema vonden we het interessant om deze te bespreken.

 

Advocaat in Marbella informeert naar wijzigingen van de huurwet in Spanje

Met betrekking tot de wijzigingen vastgesteld bij het Spaanse Koninklijk Wetsbesluit 7/19 van 1 maart betreffende dringende maatregelen inzake huisvesting en verhuur, in verband met de wijziging van de huurwet, voert deze nieuwe wet belangrijke wijzigingen in met betrekking tot verhuur van woningen.